Державна установа
УКР   ENG
Інститут регіональних досліджень
ім. М. І. Долішнього  НАН України
   

ПОПУЛЯРНІ РОЗДІЛИ


 Конференції
Журнал «Регіональна економіка»
Збірник наукових праць «Соціально-економічні проблеми ...
Історія інституту
Координація наукової діяльності
Сектор просторового розвитку
Загальна інформація
Інститут
Експертні та аналітичні матеріали
Долішній Мар'ян Іванович
Співпраця з ВНЗ
Монографії
Відділ регіональної фінансової політики
Загальна структура
Мелешкін Михайло Тимофійович
Оголошення про захисти
Злупко Степан Миколайович
Тематика наукових досліджень
Наукові видання
Відділ регіональної економічної політики
Відділ розвитку територіальних громад і транскордонного співробітництва
Сектор проблем транскордонного співробітництва
Відділ розвитку виробничої сфери регіону та інвестицій
Відділ регіональної екологічної політики та природокористування
Відділ соціально-гуманітарного розвитку регіону
НАШІ ПАРТНЕРИ
Відділ проблем соціально-гуманітарного розвитку регіонів

Відділ соціально-гуманітарного розвитку регіону

Завідувач відділу –
Васильців Тарас Григорович,
доктор економічних наук, професор.

Телефон: (032)297-38-91; 270-64-45, (098)11-555-01, (063)854-01-50

E-mail : tgvas77@ukr.net

Відділ створено у 2009 році.

На базі відділу діє філія кафедри менеджменту організацій Львівського інституту Міжрегіональної академії управління персоналом.

Проблематика наукових досліджень

Основні напрямки наукових досліджень відділу:

 • теоретико-методологічні засади розвитку системи наукових знань про людину та суспільство в контексті соціальної економіки та нових парадигм регіону;
 • проблеми відтворення соціально-демографічного, трудового, культурно-освітнього потенціалу регіону в умовах розвитку регіональних ринків;
 • розробка методів та прийомів аналізу та прогнозу явищ та процесів соціально-гуманітарної сфери регіону;
 • побудова моделей регіональної соціальної політики та механізмів її реалізації;
 • медико-демографічні, соціально-трудові, історико-світоглядні, етнокультурні, міграційні аспекти соціального менеджменту у регіоні.

Основні результати наукових досліджень за 2017-2022 рр.

 • Науково-дослідні теми НАН України:
  • Механізми проактивної політики зниження соціальної вразливості населення (на прикладі Карпатського регіону України); 2021-2023 рр.
  • Міграційна активність населення Карпатського регіону; 2019-2021 рр.
  • Механізм регулювання міграції населення в умовах трансформації регіональних ринків праці; 2016-2018 рр.
 • Конкурсні теми НАН України:
  • Якість життя населення Карпатського регіону України: екологічні та соціальні детермінанти; 2021 р.
 • Гранти Національного фонду досліджень України:
  • «Фінансові детермінанти забезпечення економічного зростання регіонів і територіальних громад на засадах поведінкової економіки», грант Національного фонду досліджень України «Підтримка досліджень провідних та молодих учених», 2020-2022 рр.
 • Гранти НАН України:
  • «Міграційна мобільність молоді Карпатського регіону України: проблеми збереження та розвитку людського потенціалу», грант дослідницьких лабораторій/груп молодих вчених НАН України для проведення досліджень за пріоритетними напрямами розвиту науки і техніки; 2021-2022 рр.
 • Госпдоговірні теми:
  • Інституційні інструменти сталого розвитку професійної (професійно-технічної) освіти регіону на засадах публічно-приватного партнерства, 2021 р.


Склад відділу:

завідувач відділу доктор економічних наук, професор Васильців Тарас Григорович

старший науковий співробітник доктор економічних наук, старший науковий співробітник Біль Мар'яна Михайлівна

старший науковий співробітник доктор економічних наук, старший дослідник Мульска Ольга Петрівна

старший науковий співробітник кандидат економічних наук, старший науковий співробітник Бідак Володимир Ярославович

старший науковий співробітник кандидат географічних наук, старший науковий співробітник Теслюк Роман Тадейович

старший науковий співробітник кандидат економічних наук Андрусишин Наталія Іванівна

старший науковий співробітник кандидат економічних наук, старший дослідник Левицька Ольга Олександрівна

науковий співробітник, вчений секретар підрозділу кандидат економічних наук Бараняк Ігор Євгенович

науковий співробітник кандидат економічних наук Бачинська Марія Володимирівна

молодший науковий співробітник кандидат економічних наук Махонюк Олександр Володимирович

 

Історія підрозділу

 

Основнi публікації:

l1


Риндзак О. Т. Дослідження складових соціального капіталу в системі суспільних відносин / О. Т. Риндзак, О. В. Махонюк // Проблеми та перспективи розвитку економіки і підприємництва та комп’ютерних технологій в Україні: збірник тез доповідей IX науково-практичної конференції, 15-20 квітня 2013 р. / Навчально-науковий Інститут підприємництва та перспективних технологій Національного університету "Львівська політехніка". – Львів: ЗУКЦ, 2013. – 557 с. – Ч. 3. – С. 435-438.Бідак В. Я. Соціально-економічні індикатори діагностики структури територіальних міграційних систем України / В. Я. Бідак // Проблеми та перспективи розвитку економіки і підприємництва та комп’ютерних технологій в Україні: збірник тез доповідей IX науково-практичної конференції, 15-20 квітня 2013 р. / Навчально-науковий Інститут підприємництва та перспективних технологій Національного університету "Львівська політехніка". – Львів: ЗУКЦ, 2013. – 557 с. – Ч. 2. – С. 355-359.Теслюк Р. Т. Динаміка демографічних змін у функціонально-господарських типах міст Карпатського регіону України / Р. Т. Теслюк // Проблеми та перспективи розвитку економіки і підприємництва та комп’ютерних технологій в Україні: збірник тез доповідей IX науково-практичної конференції, 15-20 квітня 2013 р. / Навчально-науковий Інститут підприємництва та перспективних технологій Національного університету "Львівська політехніка". – Львів: ЗУКЦ, 2013. – 557 с. – Ч. 2. – С. 325-329.Біль М. М. Управління формуванням територіальних міграційних систем та їх інфраструктурне забезпечення / М. М. Біль // Проблеми та перспективи розвитку економіки і підприємництва та комп’ютерних технологій в Україні: збірник тез доповідей IX науково-практичної конференції, 15-20 квітня 2013 р. / Навчально-науковий Інститут підприємництва та перспективних технологій Національного університету "Львівська політехніка". – Львів: ЗУКЦ, 2013. – 557 с. – Ч. 1. – С. 91-94.Bachynska M. V. Prospects for population ageing in Lviv region in the context of the organization and development of the geriatric care system [Перспективи старіння населення Львівської області в контексті організації та розвитку системи геріатричної допомоги] / M. V. Bachynska // Trans-border economies – new challenges of regional development in demoсratiс world. – Jaroslaw, 2013. – 197 р. – P. 143-150.Біль М. М. Методичні підходи дослідження формування й розвитку територіальних міграційних систем / М. М. Біль // Інноваційна економіка. – 2013. – № 6. – С. 46-48.
Джерел: 11Файл Adobe Reader УДК [331.522.4:314.18]:332.1:005
Біль М. М. Концептуальні напрями розвитку соціально-демографічного потенціалу регіону / М. М. Біль // Фінансовий простір : наук.-практ. журн. / Черкаський інститут банківської справи Університету банківської справи НБУ. – Черкаси, 2013. – №1 (9). – С. 98-103. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fin_pr_2013_1_22

Джерел: 8 

У статті здійснено науково-теоретичне обґрунтування впливу розвитку соціально-демографічного потенціалу регіону на його економічне зростання. Виокремлено концептуальні положення розвитку соціально-демографічних потенційних характеристик населення, що за результатами своєї діяльності здатне здійснювати потужні детермінації стану регіональної економічної системи. Акцентовано увагу на винятковість розвитку моральності суспільства, а також ефективізацію використання ресурсу часу як важливих потенційних складових соціально-демографічного потенціалу регіону. 
соціально-демографічний потенціал, трудовий потенціал, концептуальна модель розвитку Риндзак О. Т. Социальный капитал Карпатского региона в социологическом измерении / О. Т. Риндзак, О. В. Махонюк // Европейский научный журнал «European Applied Sciences» / АНО Премьер (Краснодар). – Штутгарт, 2013. – Вып. 3. – С. 149-153.Бачинська М. В. Передумови організації системи геріатричної допомоги в регіоні / М. В. Бачинська // Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції "Розвиток економік Єврорегіонів: макро- та мікрорівні" (29-30 березня 2013 р.) / ГО «Київський економічний науковий центр». – 2013. – Ч. 1. – С. 96-97.

2012Біль М. М. Концептуальні засади управління формуванням територіальних міграційних систем у контексті забезпечення сталого розвитку регіону / М. М. Біль // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія : Економічні науки. – 2012. – Вип. 32, Ч. 3. – С. 128-131.

 


Веб-майстер П. Попадюк