Державна установа
УКР   ENG
Інститут регіональних досліджень
ім. М. І. Долішнього  НАН України
   

ПОПУЛЯРНІ РОЗДІЛИ


 Конференції
Журнал «Регіональна економіка»
Збірник наукових праць «Соціально-економічні проблеми ...
Історія інституту
Координація наукової діяльності
Сектор просторового розвитку
Загальна інформація
Інститут
Експертні та аналітичні матеріали
Долішній Мар'ян Іванович
Співпраця з ВНЗ
Монографії
Відділ регіональної фінансової політики
Загальна структура
Мелешкін Михайло Тимофійович
Оголошення про захисти
Злупко Степан Миколайович
Тематика наукових досліджень
Наукові видання
Відділ регіональної економічної політики
Відділ розвитку територіальних громад і транскордонного співробітництва
Сектор проблем транскордонного співробітництва
Відділ розвитку виробничої сфери регіону та інвестицій
Відділ регіональної екологічної політики та природокористування
Відділ соціально-гуманітарного розвитку регіону
НАШІ ПАРТНЕРИ


Відділ регіональної фінансової політики

Завідувач відділу –
Сторонянська Ірина Зеновіївна ,
доктор економічних наук, професор.

Тел. (032) 270-70-43.

E-mail: ird_kozoriz@i.ua, istoron@i.ua

 

Рік утворення – 1994.

Проблематика наукових досліджень

Напрямки наукової діяльності

  • Наукові засади формування та реалізації регіональної фінансової політики, фінансово-кредитні механізми забезпечення регіонального розвитку.
  • Джерела формування та напрямки реалізації фінансового потенціалу регіонів.
  • Особливості управління фінансами територіальних громад та міжбюджетні відносини в умовах реалізації адміністративно-територіальної реформи.
  • Моніторинг місцевих бюджетів регіону та оцінювання ефективності використання бюджетних ресурсів.

 

Науково-дослідні теми:

  • «Розробка механізмів капіталізації інновацій (на прикладі Західного регіону України)» (2006–2007 рр.)
  • «Наукове забезпечення підвищення капіталізації регіональних активів» (2008–2009 рр.)
  • «Механізми підвищення ефективності використання фінансового потенціалу регіону» (2010–2011 рр.)
  • «Інформаційно-аналітична система супроводження бюджетного процесу на регіональному рівні (Львівська область) за проектом: «Інтелектуальна автоматизована інформаційно-аналітична система супроводження бюджетного процесу на базі вітчизняної суперЕОМ» (2010-2011 рр.)
  • «Інформаційно-аналітична система супроводження бюджетного процесу на регіональному рівні (Волинська область) за проектом: «Інтелектуальна автоматизована інформаційно-аналітична система супроводження бюджетного процесу на базі вітчизняної суперЕОМ» (2011 р.)
  • «Фінансові механізми формування конвергентної моделі регіонального розвитку» (2012–2014 рр.)

 

Склад відділу:

заступник директора з наукової роботи, завідувач відділу доктор економічних наук, професор Сторонянська Ірина Зеновіївна

провідний науковий співробітник доктор економічних наук, професор Коломієць Ігор Федорович

провідний науковий співробітник доктор економічних наук, професор, Заслужений економіст України Давимука Степан Антонович

провідний науковий співробітник доктор економічних наук, старший науковий співробітник Возняк Галина Василівна

старший науковий співробітник доктор економічних наук, старший науковий співробітник Тимечко Ірина Романівна

старший науковий співробітник кандидат економічних наук Гринчишин (Динь) Ірина Миколаївна

старший науковий співробітник кандидат економічних наук, доцент Дуб Андрій Романович

старший науковий співробітник, вчений секретар підрозділу кандидат економічних наук, старший дослідник Беновська Лілія Ярославівна

старший науковий співробітник кандидат економічних наук Патицька Христина Олегівна

молодший науковий співробітник кандидат економічних наук Нестор Ольга Юріївна

провідний інженер Ключник Лілія Василівна

 

Історія підрозділу

 

Основнi публікації:

l1


Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 336.14 (477.8)
Возняк Г. В. Бюджетне забезпечення розвитку Карпатського регіону: стан, проблеми, перспективи / Г. В. Возняк // Регіональна економіка. – 2013. – №1(67). – С. 154-163.

Літер.: 5


Проведено аналіз стану та тенденцій бюджетного забезпечення розвитку Карпатського регіону. Визначено особливості та проаналізовано динаміку показників, що формують бюджет проблемного регіону. Виділено проблеми формування власних фінансових ресурсів адміністративно-територіальних одиниць та окреслено напрями їх вирішення. 
бюджет, забезпечення, Карпатський регіон, фінансові ресурси, міжбюджетні трансферти Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 658.141.17:332.122.54
Сторонянська І. З. Основний та оборотний капітал реального сектору економіки: міжрегіональні асиметрії / І. З. Сторонянська, Л. Я. Беновська // Регіональна економіка. – 2013. – №1(67). – С. 17-25.

Літер.: 4


Розглянуто методичні підходи до оцінки конвергентно-дивергентного розвитку регіонів. На основі використання статистичного та економетричного апарату для визначення конвергенції проаналізовано конвергентно-дивергентний розвиток регіонів за показниками забезпеченості капіталом суб’єктів господарювання. 
конвергенція, регіон, капітал, конвергентно-дивергентний розвиток Storonyanska I. Z. The Regional Financial Policy in Ukraine: New Approaches to Realization in Eurointegrational Conditions / I. Z. Storonyanska // Higher Education Institutions and Regional Development: 3rd ERSA International Workshop. – Munchen, 2013. – P. 118-132.Storonyanska I. Local budgets in Ukraine: main problems of forming and functioning / I. Storonyanska // Journal of Environmental Economics and Management. – 2013. – Vol. 68. – Is. 1. – P. 102-115.УДК – JEL H61, H74
Сторонянська І. З. Проблеми організації та ефективність використання муніципальних запозичень / І. З. Сторонянська, І. С. Музика // Фінанси України. – 2013. – №11. – С. 45–55.

Джерел: 23 

Розглянуто зарубіжний досвід і стан ринку муніципальних запозичень в Україні. Проаналізовано структуру запозичень м. Львова як одного з активних учасників цього ринку. Наголошено на ключових проблемах, пов’язаних із забезпеченням ефективності використання муніципальних запозичень та запропоновано основні напрями вдосконалення управління муніципальним боргом. 
муніципальні запозичення, муніципальні цінні папери, борги муніципалітетів, ефективність використання муніципальних запозичень Ключник Л. В. Заощадження домогосподарств у формуванні інвестиційного ресурсу національної економіки / Л.В. Ключник // Економічні науки. Cерія : Облік і фінанси : зб. наук. пр. / Луцький національний технічний університет. – 2013. – Вип. 10 (37). – Ч. 5. – С. 46-52.Ключак Т. С. Державна цінова політика в Україні: роль та місце в забезпеченні соціальної стабільності / Т. С. Ключак // Економічні науки. Cерія : Облік і фінанси : зб. наук. пр. / Луцький національний технічний університет. – 2013. – Вип. 10(37). – Ч. 5. – С. 40–45.Беновська Л. Я. Оцінка конвергентного розвитку регіонів України / Л. Я. Беновська // Економічні науки. Cерія : Облік і фінанси : зб. наук. пр. / Луцький національний технічний університет. – 2013. – Вип. 10(39). – Ч. 1. – С. 14-20.Сторонянська І. З. Регіональна соціально-економічна асиметрія: сутнісні ознаки та чинники / І. З. Сторонянська, С. Л. Шульц // Економічний форум. – 2013. – №1. – С. 161-169.Сторонянська І. З. Борги – привілей влади / І. З. Сторонянська // День : щоденна всеукраїнська газета. – 2013. – 13 лютого. – С. 6.

 


Веб-майстер П. Попадюк