Державна установа
УКР   ENG
Інститут регіональних досліджень
ім. М. І. Долішнього  НАН України
   

ПОПУЛЯРНІ РОЗДІЛИ


 Конференції
Журнал «Регіональна економіка»
Збірник наукових праць «Соціально-економічні проблеми ...
Історія інституту
Координація наукової діяльності
Сектор просторового розвитку
Загальна інформація
Інститут
Експертні та аналітичні матеріали
Долішній Мар'ян Іванович
Співпраця з ВНЗ
Монографії
Відділ регіональної фінансової політики
Загальна структура
Мелешкін Михайло Тимофійович
Оголошення про захисти
Злупко Степан Миколайович
Тематика наукових досліджень
Наукові видання
Відділ регіональної економічної політики
Відділ розвитку територіальних громад і транскордонного співробітництва
Сектор проблем транскордонного співробітництва
Відділ розвитку виробничої сфери регіону та інвестицій
Відділ регіональної екологічної політики та природокористування
Відділ соціально-гуманітарного розвитку регіону
НАШІ ПАРТНЕРИ
Відділ проблем реального сектору економіки регіонів

Завідувач відділу –
Іщук Світлана Олексіївна,
доктор економічних наук, професор.

Телефон: (032) 270-70-93

Факс: (032) 270-70-58

E-mail : iso.ird@ukr.net

Рік утворення – 1990.

Проблематика наукових досліджень:

 1. Наукове обґрунтування векторів структурної трансформації промислового сектора економіки.
 2. Розробка стратегічних орієнтирів розвитку вітчизняного машинобудування на засадах локалізації виробництва.
 3. Ідентифікація диспропорцій у взаємодії між секторами економіки, поглиблених повномасштабною російською військовою агресією.
 4. Побудова моделей оптимізації міжсекторальних зв’язків за критеріями досягнення технологічної та економічної самодостатності України і посилення національної безпеки.

Науково-дослідні теми:

 • Складові підвищення конкурентоспроможності промисловості Західного регіону в умовах вільної торгівлі між Україною і ЄС (прикладна відомча тема)

   Основні наукові результати:

  • розроблено методичний підхід до комплексного оцінювання конкурентоспроможності промислового сектора економіки на макро- і мезо- рівнях, який передбачає визначення низки параметрів: рівня індустріальності економіки та спеціалізації промисловості (за видами промислової діяльності і переробних виробництв), внутрішньої та зовнішньої ефективності промисловості, а також декомпозиційний аналіз структури її валової доданої вартості (ВДВ);
  • розроблено економетричний інструментарій, зокрема мультиплікативну факторну модель, для розрахунку коефіцієнта структурних переваг промисловості, який агрегує відповідні структурні детермінанти – показники часток промисловості у випуску, ВДВ та експорті ВДВ усіх видів економічної діяльності;
  • розроблено методичний підхід до визначення конкурентності промислового сектора економіки крізь призму конкурентних переваг – активності (виробничої, експортної, інвестиційної, капітальної, інноваційної) та ефективності (ресурсної, економічної) його функціонування;
  • розроблено методичний апарат для проведення полівекторної рейтингової оцінки конкурентності промислового сектора економіки на основі розрахунку значень індексів конкурентних переваг, які консолідують множину первинних показників, що системно охоплюють ключові аспекти проявів активності та ефективності промисловості на мезорівні.

   Впроваджені результати дослідження: до центральних і регіональних органів влади подано 16 розробок: 2 науково-аналітичні доповіді, 7 науково-аналітичних записок, методичні рекомендації, розділи до 2 наукових доповідей, 4 науково-експертні матеріали. Отримано 46 листів, які підтверджують практичне використання результатів досліджень, зокрема в діяльності: Національного комітету з промислового розвитку; Комітету з питань європейської інтеграції Верховної Ради України (5); Державних адміністрацій 16 областей України, зокрема: Волинської (4), Донецької (3), Житомирської, Закарпатської, Запорізької (3), Івано-Франківської (3), Київської (3), Кіровоградської (2), Львівської (5), Луганської (2), Одеської (2), Полтавської, Рівненської, Тернопільської (4), Херсонської (2), Хмельницької (3).

 • Форми реалізації потенціалу розвитку переробних виробництв Західного регіону України (прикладна відомча тема)

   Основні наукові результати:

  • розроблено методичний інструментарій для розрахунку щільності міжсекторальних зв’язків і ступеня витратності переробних виробництв на основі використання даних матриці Леонтьєва (таблиці «витрати-випуск);
  • розроблено методичний підхід до визначення ступеня імпортозалежності економіки у розрізі усіх видів діяльності за сегментами споживання продукції та рівнями технологічності виробництв;
  • розроблено методичний підхід до визначення перспективних напрямків розвитку переробних виробництв і стратегій їх реалізації (зорієнтованих на внутрішній і зовнішній ринки збуту продукції) на підставі комплексної оцінки виробничого, економічного, інвестиційно-інноваційного і ринкового потенціалів;
  • розроблено авторський підхід до групування регіонів (із використанням алгоритмів кластеризації, зокрема неієрархічного ітеративного методу k-середніх) за потенціалом заготівлі сировини (сільськогосподарської, деревинної) і виробництва продуктів її промислової переробки, з урахуванням спеціалізації на виготовленні товарів із високою доданою вартістю.

   Впроваджені результати дослідження: до центральних і регіональних органів влади подано 11 розробок: 4 науково-аналітичні доповіді, 5 науково-аналітичних записок, 2 науково-експертні матеріали. Отримано 98 листів, які підтверджують практичне використання результатів досліджень, зокрема в діяльності: Комітетів Верховної Ради України з питань промислової політики та підприємництва (4) і з питань європейської інтеграції (3); Національного комітету з промислового розвитку (2); Міністерства регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України; державних адміністрацій 21 області України, зокрема: Вінницької, Волинської (3), Донецької (8), Житомирської (6), Закарпатської (2), Запорізької (4), Івано-Франківської (5), Київської (5), Кіровоградської (7), Львівської (8), Одеської (7), Миколаївської (6), Полтавської (3), Рівненської, Сумської (2), Тернопільської (3), Харківської, Херсонської (2), Хмельницької (7), Черкаської (2) і Чернігівської (5).

 • Розвиток машинобудування в Україні на засадах локалізації vs кооперації (прикладна конкурсна тема)

   Основні наукові результати:

  • розроблено методичний підхід до комплексної діагностики ключових тенденцій розвитку машинобудування в Україні за показниками випуску, ВДВ, експорту та імпорту продукції;
  • розроблено новий методичний підхід до визначення ступеня локалізації виробництва за окремими сегментами, який базується на розрахунку частки вітчизняної складової у кожному з базових елементів секторальної структури витрат (проміжного споживання) у промисловості та, зокрема, машинобудуванні;
  • розроблено авторські пропозиції щодо нетарифного стимулювання розвитку українських машинобудівних компаній на засадах локалізації в умовах посилення глобальних викликів, міжнародної конкуренції та відкритості ринків.

   Впроваджені результати дослідження: до центральних і регіональних органів влади подано 1 розробку (науково-аналітичну записку). Отримано 2 листи, які підтверджують практичне використання результатів досліджень, зокрема в діяльності: Підкомітету з питань промислової політики Комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку і Львівської обласної державної адміністрації.

 • Наукові засади структурної трансформації промислового сектора економіки регіонів України (фундаментальна відомча тема)

   Основні наукові результати:

  • доведено авторські наукові гіпотези щодо впливу на ефективність переробної промисловості величини частки високо- і середньо-високотехнологічних виробництв у структурі випуску, а також частки імпорту у проміжному споживанні названих виробництв. На цій основі побудовано економіко-математичні моделі оптимізації структури випуску і проміжного споживання переробної промисловості за критеріями підвищення рівня технологічності і зниження рівня імпортозалежності;
  • доведено авторські наукові гіпотези щодо: а) впливу інноваційності продукції на рівень зайнятості та оплати праці у промисловому секторі економіки; б) взаємозв’язку між закономірностями інвестиційно-інноваційних процесів та їх ефективністю, з одного боку, і структурою промисловості – з іншого. На цій основі побудовано економіко-математичні моделі оптимізації структурних параметрів промисловості (співвідношень між обсягами випуску продукції окремих видів промислової діяльності і виробництв переробної промисловості) за критерієм підвищення рівня інноваційності продукції;
  • розроблено новий методологічний підхід до визначення залежності машинобудівних виробництва від імпорту продукції проміжного споживання. Цей підхід створює базис для моделювання структурних параметрів собівартості машинобудівної продукції та вітчизняної складової у ній у розрізі окремих елементів за величинами їх часток у відповідній структурі.

   Впроваджені результати дослідження: до центральних і регіональних органів влади подано 15 розробок: 2 наукові доповіді, 1 пропозиції до законодавства, 9 науково-аналітичних записок, 1 аналітичні матеріали, 2 науково-експертні матеріали. Отримано 55 листів, які підтверджують практичне використання результатів досліджень, зокрема в діяльності: Комітету з питань економічного розвитку Верховної Ради України (3); Міністерства економіки України; Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України; державних адміністрацій 17 областей України, зокрема: Волинської, Донецької (4), Закарпатської (6), Запорізької (2), Київської (3), Кіровоградської (4), Львівської (3), Одеської, Миколаївської (3), Полтавської (4), Сумської, Тернопільської (3), Харківської (3), Херсонської (4), Хмельницької (4), Черкаської (3) і Чернігівської.

Основні результати досліджень

 • Методичні рекомендації щодо оцінювання тенденцій розвитку промислових територіальних систем регіону
 • Методичний інструментарій для вибору стратегій фінансування поточних активів промислових підприємств, а також для розрахунку інтегральних показників результату їх фінансово-господарської діяльності і визначення перспектив подальшого розвитку
 • Методика комплексної оцінки стану і ефективності використання об’єктів інфраструктури
 • Методичні рекомендації щодо оцінювання інвестиційної привабливості регіону
 • Методичні рекомендації щодо оцінювання ефективності інвестиційної діяльності в регіоні
 • Методичні рекомендації щодо інтегральної оцінки основного капіталу регіону

 

Склад відділу:

завідувач відділу доктор економічних наук, професор Іщук Світлана Олексіївна

старший науковий співробітник, вчений секретар підрозділу кандидат економічних наук, старший дослідник Созанський Любомир Йосипович

старший науковий співробітник доктор економічних наук, доцент Полякова Юлія Володимирівна

старший науковий співробітник кандидат економічних наук, доцент Коваль Людмила Пилипівна

старший науковий співробітник кандидат економічних наук Кудря Ярослав Валерійович

науковий співробітник кандидат економічних наук Казьмір Любомир Павлович

старший науковий співробітник кандидат економічних наук Ляховська (Скалецька) Олена Василівна

молодший науковий співробітник кандидат економічних наук Косовська Віра Василівна

науковий співробітник кандидат економічних наук Ривак Наталія Орестівна

провідний інженер Процевят Оксана Семенівна


 

 

 

Історія підрозділу

 

Основнi публікації:

l1


Файл Adobe Reader УДК 330.142.211:658.27:316.422(477.8)
Основний капітал у Західному регіоні України: сучасний стан і перспективні напрями модернізації : монографія / наук. ред. С. О. Іщук ; ДУ “Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України”. – Львів, 2015. – 172 с. (Серія “Регіони: моніторинг, прогнози, моделі”). (повний текст)

Джерел: 106

У монографії наведено результати комплексного дослідження основного капіталу в Україні і Західному регіоні. Обґрунтовано методологічні та прикладні засади модернізації основного капіталу і розроблено методичний інструментарій для його оцінювання. Проведено інтегральну оцінку стану, руху та ефективності використання основних засобів за період 2006-2013 рр.
Розроблено прогнозну економіко-математичну модель визначення вартості основного капіталу на мікрорівні з урахуванням дії реінвестиційного механізму. Визначено техніко-економічні передумови і окреслено перспективні напрямки відтворення основного капіталу виробничої сфери регіону.
Для наукових працівників, викладачів вищих навчальних закладів, аспірантів, державних службовців, підприємців.
Авторський колектив: С. О. Іщук, Я. В. Кудря, С. М. Тимків, С. М. Ткач, О. С. Процевят
Ключові слова: основний капітал, Західний регіон України, модернізація економікиФайл Adobe Reader УДК 658.114.45:338.012:621
Кудря Я. В. Розвиток корпорацій: засади, тенденції, інструментарій : монографія / Я. В. Кудря ; [наук. ред. С. О. Іщук] ; ДУ “Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України”. – Львів, 2015. – 188 с. (повний текст)

Джерел: 341

Монографія присвячена розробленню засад, інструментарію і методів економічного та організаційно-структурного розвитку корпорацій. Розроблено теоретично-методичні і прикладні основи розвитку корпорацій. На прикладі машинобудування розкрито особливості розвитку корпорацій. Проаналізовано стан розвитку машинобудівних корпорацій. Розроблено, запропоновано і наведено методи побудови корпораціями організаційних структур управління і визначення економічного ефекту синергізму для машинобудівних корпорацій, теоретико-методичні засади оцінювання економічної ефективності розвитку машинобудівних корпорацій на основі ситуаційних шкал.
Для державних службовців, економістів, менеджерів, зацікавлених практиків, наукових і науково-педагогічних працівників, докторантів, аспірантів, студентів старших курсів економічних спеціальностей.

2014Файл Adobe Reader УДК 332.3(075.8)
Павлов В. І. Економіка водокористування : навч. посібник для самост. вивч. дисц. / В. І. Павлов, О. Ю. Лесняк, А. В. Сташук, Т. В. Семещук ; Національний університет водного господарства та природокористування. - Рівне, 2014. - 247 с. (фрагмент)

У навчальному посібнику відображено економічні основи водокористування. Висвітлено теоретико-методологічні положення та особливості водокористування суб’єктами господарювання за видами економічної діяльності. Розглянуто правові аспекти державного регулювання та екологічні імперативи водокористування. Розкрито методи обліку і планування раціонального використання водних ресурсів, розглянуто підходи до економічної оцінки водних ресурсів та систему платежів і зборів за користування та забруднення водних об’єктів.
Навчальний посібник для самостійного вивчення дисципліни буде корисним для студентів економічних, екологічних, водогосподарських спеціальностей вищих навчальних закладів.
Ключові слова: економіка водокористування

2013Файл Adobe Reader УДК 556.18
Павлов В. І. Басейнове управління водними ресурсами: досвід та пріоритети / В. І. Павлов, А. В. Сташук ; Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2013. – 334 с. (фрагмент)

Джерел: 308

У монографії розкриваються теоретичні та методологічні аспекти інтегрованого управління водними ресурсами. Подано результати дослідження екологічного стану водних об’єктів та проблем розвитку процесів управління річковими басейнами. Визначено пріоритетні напрями вдосконалення інноваційно-інвестиційного механізму управління об’єктами водного господарства.
Видання розраховано на наукових працівників, викладачів, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів, керівників та спеціалістів органів державного та регіонального управління, місцевого самоврядування, водогосподарських структур, а також широко коло читачів.
Ключові слова: басейнове управління, водні ресурсиФайл Adobe Reader УДК 332.122(477.8):[330.322]
Карпатський регіон: актуальні проблеми та перспективи розвитку : монографія у 8 томах / Інститут регіональних досліджень НАН України; наук. ред. В. С. Кравців. – Том 7. Інвестиційна діяльність / відп. ред. С. О. Іщук. – Львів, 2013. – 204 с. (Серія «Проблеми регіонального розвитку»). (повний текст)

Джерел: 116

У монографії наведено результати комплексного дослідження інвестиційної діяльності в Карпатському регіоні України за період 2005-2011 рр. Проведено аналіз інвестицій в основний капітал регіону за джерелами їх надходження і за напрямками вкладень у галузевому розрізі, тобто за видами економічної діяльності. Визначено ефективність інвестиційного процесу і основні тенденції його розвитку в чотирьох областях (Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській і Чернівецькій). Обґрунтовано напрямки оптимізації капіталовкладень, а відтак – трансформацій у структурі економіки регіону, на підставі обраних критеріїв ефективності використання інвестиційних ресурсів.
Визначено результативність впливу залучених інвестицій на показники соціально-економічного розвитку областей Карпатського регіону, на підставі чого окреслено перспективні напрямки активізації інвестиційної діяльності в регіоні і обґрунтовано важелі підвищення її ефективності.
Розраховано на наукових працівників, викладачів вищих навчальних закладів, аспірантів, державних службовців, підприємців.
Ключові слова: Карпатський регіон, проблеми та перспективи розвитку, інвестиційна діяльність

2012Файл Adobe Reader УДК 336.581:005.936.3:624
Созанський Л. Й. Фінансове регулювання формування і використання капіталу будівельних підприємств: монографія / Л. Й. Созанський. – К. : Вид-во Європейського університету. – 2012. – 219 с. (повний текст)

Джерел: 176

Монографію присвячено теоретичним і методологічним проблем фінансового регулювання формування і використання капіталу будівельних підриємств України. Фінансове регулювання розглянуто з позиції держави та будівельних підприємств, що дало можливість розробити комплексні підходи щодо підвищення ефективності діяльності підприємств будівельної галузі.
Запропоновано методичний інструментарій фінансового регулювання формування і використання капіталу будівельних підприємств на основі інтегрального дискримінантного показника ефективності використання капіталу та формул розрахунку рекомендаційних значень деяких показників-індикаторів зазначених процесів. Обґрунтовано рекомендації щодо підвищення ефективності формування і використання капіталу будівельних підприємств України.
Розраховано на наукових співробітників, викладачів, аспірантів та студентів, що вивчають проблеми фінансового регулювання та ефективність фінансово-економічної діяльності будівельних підприємств.
Ключові слова: фінансове регулювання, капітал будівельних підприємствФайл Adobe Reader УДК 332.3(075.8)
Павлов В. І. Економіка землекористування : навч. посібник для самост. вивч. дисц. / В. І. Павлов, О. М. Гарнага, Т. С. Веремеєнко, Ю. Г. Фесіна ; Національний університет водного господарства та природокористування. - Рівне, 2012.- 188 с. (фрагмент)

Джерел: 122

У навчальному посібнику відображено економічні основи землекористування, зокрема, наведено загальні характеристики економічної субстанції землекористування, визначено фінансові можливості для забезпечення землекористування, розглянуто систему показників ефективності в землекористуванні, висвітлено організаційні засади економіки землекористування, розкрито основні екологічні аспекти використання земельних ресурсів.
Навчальний посібник для самостійного вивчення дисципліни буде корисним для студентів економічних, екологічних, землевпорядних спеціальностей вищих навчальних закладів.
Ключові слова: економіка землекористування

2011Файл Adobe Reader УДК 332.146:330.322(477.8)
Інвестиційна привабливість Західного регіону України : монографія / наук. ред. С. О. Іщук ; Ін-т регіональних досліджень НАН України. – Львів, 2011. – 212 с. (Сер. «Регіони: моніторинг, прогнози, моделі»). (фрагмент – перші 5 с.)

У монографії обґрунтовано теоретико-методичні засади моніторингу інвестиційної привабливості регіону. Запропоновано методичні рекомендації для аналізу інвестиційних ризиків, що виникають у регіоні. Розроблено алгоритм оцінки інвестиційної привабливості, який визначає послідовне втілення відповідних етапів оцінювання, що в підсумку дозволяє побудувати рейтинги регіонів як за фактичними, так і за прогнозними синтетичними та інтегральними показниками їх інвестиційної привабливості. Проведено аналіз економічного потенціалу семи областей Західного регіону України (Волинської, Закарпатської, Івано-Франківської, Львівської, Рівненської. Тернопільської і Чернівецької), а також комплексну оцінку інвестиційної привабливості цих областей за період 2003-2009 pp. Окреслено ключові напрямки і визначено дієві способи та методи активізації залучення інвестицій в економіку Західного регіону України.
Для наукових працівників, викладачів вищих навчальних закладів, аспірантів, державних службовців, підприємців.
Авторський колектив: С. О. Іщук, Т. В. Кулініч, І. В. Андел, В. Б. Антонов, Г. В. Горин, Н. В. Кисла, О. І. Лиса, Л. Й. Ситар, Г. С. Стефанишин, С. М. Ткач.
Ключові слова: інвестиційна привабливість, Західний регіон України

2010Файл Adobe Reader УДК 338.49:330.522.2(477.81)(477.82)(477.83)(477.84)(477.86)
Інфраструктурний комплекс Західного регіону України: оцінка стану і напрями розвитку : монографія / С. О. Іщук, Т. В. Кулініч, В. Є. Крупін, С. М. Ткач ; Інститут регіональних досліджень НАН України ; наук. ред. С. О. Іщук. – Львів, 2010. – 242 с. (Сер. «Регіони: моніторинг, прогнози, моделі»). (фрагмент – перші 7 с.)

У монографії систематизовано основні підходи до визначення сутності інфраструктури і класифікації її об’єктів. Досліджено чинну систему управління об’єктами інфраструктури на регіональному рівні. Проаналізовано нормативне регулювання розвитку інфраструктури. Сформовано методику оцінювання наявності і ефективності використання об’єктів інфраструктури регіону. Проведено комплексну оцінку техніко-економічного стану об’єктів виробничої і соціальної інфраструктури п’яти областей Західного регіону України за період 2003-2008 pp. Визначено напрями забезпечення розвитку інфраструктури регіону.
Для наукових працівників, викладачів вищих навчальних закладів, аспірантів, державних службовців, підприємців.
Ключові слова: інфраструктурний комплекс, Західний регіон України, оцінка стану, напрями розвитку

2009Файл Adobe Reader УДК 332.122(477.8)
Економічний розвиток областей Західного регіону України: аналіз, діагноз, тенденції : монографія / наук. ред. С. О. Іщук ; Інститут регіональних досліджень НАН України. – Львів, 2009. – 164 с. (Сер. «Регіони: моніторинг, прогнози, моделі»). (фрагмент – перші 4 с.)

У монографії запропоновано методичні підходи до оцінювання загальноекономічного розвитку областей регіону, що передбачає розрахунок абсолютних і відносних показників розвитку областей, аналіз ефективності використання виробничих ресурсів і оцінку рівня ділової активності в регіоні. Оцінювання проведено на основі даних про результати функціонування економіки семи областей (Волинської, Закарпатської, Івано-Франківської, Львівської, Рівненської, Тернопільської, Чернівецької) Західного регіону України.
За результатами діагностики рівня динаміки показників основних видів економічної діяльності аналізованих областей сформовано аналітичну основу для прийняття відповідних програм розвитку господарського регіону.
Для наукових працівників, викладачів вищих навчальних закладів, аспірантів, державних службовців, підприємців.
Авторський колектив: С. О. Іщук, Т. В. Кулініч, І. В. Андел, О. І. Лиса, С. М. Ткач, Г. В. Горин.
Ключові слова: економічний розвиток областей, Західний регіон України, аналіз, діагноз, тенденції

 


Веб-майстер П. Попадюк