Державна установа
УКР   ENG
Інститут регіональних досліджень
ім. М. І. Долішнього  НАН України
   

ПОПУЛЯРНІ РОЗДІЛИ


 Конференції
Журнал «Регіональна економіка»
Збірник наукових праць «Соціально-економічні проблеми ...
Історія інституту
Координація наукової діяльності
Сектор просторового розвитку
Загальна інформація
Інститут
Експертні та аналітичні матеріали
Долішній Мар'ян Іванович
Співпраця з ВНЗ
Монографії
Відділ регіональної фінансової політики
Загальна структура
Мелешкін Михайло Тимофійович
Оголошення про захисти
Злупко Степан Миколайович
Тематика наукових досліджень
Наукові видання
Відділ регіональної економічної політики
Відділ розвитку територіальних громад і транскордонного співробітництва
Сектор проблем транскордонного співробітництва
Відділ розвитку виробничої сфери регіону та інвестицій
Відділ регіональної екологічної політики та природокористування
Відділ соціально-гуманітарного розвитку регіону
НАШІ ПАРТНЕРИ
Відділ проблем реального сектору економіки регіонів

Завідувач відділу –
Іщук Світлана Олексіївна,
доктор економічних наук, професор.

Телефон: (032) 270-70-93

Факс: (032) 270-70-58

E-mail : iso.ird@ukr.net

Рік утворення – 1990.

Проблематика наукових досліджень:

 1. Наукове обґрунтування векторів структурної трансформації промислового сектора економіки.
 2. Розробка стратегічних орієнтирів розвитку вітчизняного машинобудування на засадах локалізації виробництва.
 3. Ідентифікація диспропорцій у взаємодії між секторами економіки, поглиблених повномасштабною російською військовою агресією.
 4. Побудова моделей оптимізації міжсекторальних зв’язків за критеріями досягнення технологічної та економічної самодостатності України і посилення національної безпеки.

Науково-дослідні теми:

 • Складові підвищення конкурентоспроможності промисловості Західного регіону в умовах вільної торгівлі між Україною і ЄС (прикладна відомча тема)

   Основні наукові результати:

  • розроблено методичний підхід до комплексного оцінювання конкурентоспроможності промислового сектора економіки на макро- і мезо- рівнях, який передбачає визначення низки параметрів: рівня індустріальності економіки та спеціалізації промисловості (за видами промислової діяльності і переробних виробництв), внутрішньої та зовнішньої ефективності промисловості, а також декомпозиційний аналіз структури її валової доданої вартості (ВДВ);
  • розроблено економетричний інструментарій, зокрема мультиплікативну факторну модель, для розрахунку коефіцієнта структурних переваг промисловості, який агрегує відповідні структурні детермінанти – показники часток промисловості у випуску, ВДВ та експорті ВДВ усіх видів економічної діяльності;
  • розроблено методичний підхід до визначення конкурентності промислового сектора економіки крізь призму конкурентних переваг – активності (виробничої, експортної, інвестиційної, капітальної, інноваційної) та ефективності (ресурсної, економічної) його функціонування;
  • розроблено методичний апарат для проведення полівекторної рейтингової оцінки конкурентності промислового сектора економіки на основі розрахунку значень індексів конкурентних переваг, які консолідують множину первинних показників, що системно охоплюють ключові аспекти проявів активності та ефективності промисловості на мезорівні.

   Впроваджені результати дослідження: до центральних і регіональних органів влади подано 16 розробок: 2 науково-аналітичні доповіді, 7 науково-аналітичних записок, методичні рекомендації, розділи до 2 наукових доповідей, 4 науково-експертні матеріали. Отримано 46 листів, які підтверджують практичне використання результатів досліджень, зокрема в діяльності: Національного комітету з промислового розвитку; Комітету з питань європейської інтеграції Верховної Ради України (5); Державних адміністрацій 16 областей України, зокрема: Волинської (4), Донецької (3), Житомирської, Закарпатської, Запорізької (3), Івано-Франківської (3), Київської (3), Кіровоградської (2), Львівської (5), Луганської (2), Одеської (2), Полтавської, Рівненської, Тернопільської (4), Херсонської (2), Хмельницької (3).

 • Форми реалізації потенціалу розвитку переробних виробництв Західного регіону України (прикладна відомча тема)

   Основні наукові результати:

  • розроблено методичний інструментарій для розрахунку щільності міжсекторальних зв’язків і ступеня витратності переробних виробництв на основі використання даних матриці Леонтьєва (таблиці «витрати-випуск);
  • розроблено методичний підхід до визначення ступеня імпортозалежності економіки у розрізі усіх видів діяльності за сегментами споживання продукції та рівнями технологічності виробництв;
  • розроблено методичний підхід до визначення перспективних напрямків розвитку переробних виробництв і стратегій їх реалізації (зорієнтованих на внутрішній і зовнішній ринки збуту продукції) на підставі комплексної оцінки виробничого, економічного, інвестиційно-інноваційного і ринкового потенціалів;
  • розроблено авторський підхід до групування регіонів (із використанням алгоритмів кластеризації, зокрема неієрархічного ітеративного методу k-середніх) за потенціалом заготівлі сировини (сільськогосподарської, деревинної) і виробництва продуктів її промислової переробки, з урахуванням спеціалізації на виготовленні товарів із високою доданою вартістю.

   Впроваджені результати дослідження: до центральних і регіональних органів влади подано 11 розробок: 4 науково-аналітичні доповіді, 5 науково-аналітичних записок, 2 науково-експертні матеріали. Отримано 98 листів, які підтверджують практичне використання результатів досліджень, зокрема в діяльності: Комітетів Верховної Ради України з питань промислової політики та підприємництва (4) і з питань європейської інтеграції (3); Національного комітету з промислового розвитку (2); Міністерства регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України; державних адміністрацій 21 області України, зокрема: Вінницької, Волинської (3), Донецької (8), Житомирської (6), Закарпатської (2), Запорізької (4), Івано-Франківської (5), Київської (5), Кіровоградської (7), Львівської (8), Одеської (7), Миколаївської (6), Полтавської (3), Рівненської, Сумської (2), Тернопільської (3), Харківської, Херсонської (2), Хмельницької (7), Черкаської (2) і Чернігівської (5).

 • Розвиток машинобудування в Україні на засадах локалізації vs кооперації (прикладна конкурсна тема)

   Основні наукові результати:

  • розроблено методичний підхід до комплексної діагностики ключових тенденцій розвитку машинобудування в Україні за показниками випуску, ВДВ, експорту та імпорту продукції;
  • розроблено новий методичний підхід до визначення ступеня локалізації виробництва за окремими сегментами, який базується на розрахунку частки вітчизняної складової у кожному з базових елементів секторальної структури витрат (проміжного споживання) у промисловості та, зокрема, машинобудуванні;
  • розроблено авторські пропозиції щодо нетарифного стимулювання розвитку українських машинобудівних компаній на засадах локалізації в умовах посилення глобальних викликів, міжнародної конкуренції та відкритості ринків.

   Впроваджені результати дослідження: до центральних і регіональних органів влади подано 1 розробку (науково-аналітичну записку). Отримано 2 листи, які підтверджують практичне використання результатів досліджень, зокрема в діяльності: Підкомітету з питань промислової політики Комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку і Львівської обласної державної адміністрації.

 • Наукові засади структурної трансформації промислового сектора економіки регіонів України (фундаментальна відомча тема)

   Основні наукові результати:

  • доведено авторські наукові гіпотези щодо впливу на ефективність переробної промисловості величини частки високо- і середньо-високотехнологічних виробництв у структурі випуску, а також частки імпорту у проміжному споживанні названих виробництв. На цій основі побудовано економіко-математичні моделі оптимізації структури випуску і проміжного споживання переробної промисловості за критеріями підвищення рівня технологічності і зниження рівня імпортозалежності;
  • доведено авторські наукові гіпотези щодо: а) впливу інноваційності продукції на рівень зайнятості та оплати праці у промисловому секторі економіки; б) взаємозв’язку між закономірностями інвестиційно-інноваційних процесів та їх ефективністю, з одного боку, і структурою промисловості – з іншого. На цій основі побудовано економіко-математичні моделі оптимізації структурних параметрів промисловості (співвідношень між обсягами випуску продукції окремих видів промислової діяльності і виробництв переробної промисловості) за критерієм підвищення рівня інноваційності продукції;
  • розроблено новий методологічний підхід до визначення залежності машинобудівних виробництва від імпорту продукції проміжного споживання. Цей підхід створює базис для моделювання структурних параметрів собівартості машинобудівної продукції та вітчизняної складової у ній у розрізі окремих елементів за величинами їх часток у відповідній структурі.

   Впроваджені результати дослідження: до центральних і регіональних органів влади подано 15 розробок: 2 наукові доповіді, 1 пропозиції до законодавства, 9 науково-аналітичних записок, 1 аналітичні матеріали, 2 науково-експертні матеріали. Отримано 55 листів, які підтверджують практичне використання результатів досліджень, зокрема в діяльності: Комітету з питань економічного розвитку Верховної Ради України (3); Міністерства економіки України; Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України; державних адміністрацій 17 областей України, зокрема: Волинської, Донецької (4), Закарпатської (6), Запорізької (2), Київської (3), Кіровоградської (4), Львівської (3), Одеської, Миколаївської (3), Полтавської (4), Сумської, Тернопільської (3), Харківської (3), Херсонської (4), Хмельницької (4), Черкаської (3) і Чернігівської.

Основні результати досліджень

 • Методичні рекомендації щодо оцінювання тенденцій розвитку промислових територіальних систем регіону
 • Методичний інструментарій для вибору стратегій фінансування поточних активів промислових підприємств, а також для розрахунку інтегральних показників результату їх фінансово-господарської діяльності і визначення перспектив подальшого розвитку
 • Методика комплексної оцінки стану і ефективності використання об’єктів інфраструктури
 • Методичні рекомендації щодо оцінювання інвестиційної привабливості регіону
 • Методичні рекомендації щодо оцінювання ефективності інвестиційної діяльності в регіоні
 • Методичні рекомендації щодо інтегральної оцінки основного капіталу регіону

 

Склад відділу:

завідувач відділу доктор економічних наук, професор Іщук Світлана Олексіївна

старший науковий співробітник, вчений секретар підрозділу кандидат економічних наук, старший дослідник Созанський Любомир Йосипович

старший науковий співробітник доктор економічних наук, доцент Полякова Юлія Володимирівна

старший науковий співробітник кандидат економічних наук, доцент Коваль Людмила Пилипівна

старший науковий співробітник кандидат економічних наук Кудря Ярослав Валерійович

науковий співробітник кандидат економічних наук Казьмір Любомир Павлович

старший науковий співробітник кандидат економічних наук Ляховська (Скалецька) Олена Василівна

молодший науковий співробітник кандидат економічних наук Косовська Віра Василівна

науковий співробітник кандидат економічних наук Ривак Наталія Орестівна

провідний інженер Процевят Оксана Семенівна


 

 

 

Історія підрозділу

 

Основнi публікації:

l1

2006Файл Adobe Reader УДК 658:330.341.1
Іщук С. О. Виробничий потенціал промислових підприємств: проблеми формування та розвитку : монографія / С. О. Іщук ; Інститут регіональних досліджень НАН України. – Львів, 2006. – 278 с. (фрагмент)

Джерел: 195

Монографія присвячена вирішенню актуальних наукових і господарських проблем, пов’язаних із формуванням і розвитком виробничого потенціалу промислових підприємств.
Висвітлені теоретико-методологічні засади формування виробничого потенціалу та його інноваційного відтворення; обґрунтовані методичні підходи до оцінки ефективності потенціалу і запропоновані організаційно-економічні та фінансові механізми удосконалення управління процесами його організації і використання. Особлива увага приділена розробці методів і моделей прогнозування розвитку виробничого потенціалу, зокрема, визначенню оптимальних виробничих і цінових стратегій промислових підприємств, а також моделюванню циклів простого і розширеного відтворення виробництва.
Для наукових працівників, викладачів вищих навчальних закладів, керівників підприємств, державних службовців, аспірантів.
Ключові слова: виробничий потенціал, формування, розвиток

Наукові видання

2022Файл Adobe Reader УДК 332.146:[338.46:377]
Сучасний стан і проблеми розвитку промисловості України: регіональний вимір: електрон. наукова доповідь / наук. ред. С. О. Іщук; ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України». Львів, 2022. 93 с. (Серія «Регіони: моніторинг, прогнози, моделі»). URL: http://ird.gov.ua/irdp/p20220036.pdf (повний текст)

Джерел: 29 посилань

У науковій доповіді досліджено регіональні особливості функціонування промислового сектора національної економіки; проаналізовано сучасний стан і проблеми розвитку металургійних виробництв в Україні; проведено діагностику трансформацій в українському товарному експорті під впливом російської військової агресії; висвітлено проблемні питання інноваційного розвитку промисловості України; здійснено порівняльну оцінку імпортозалежності машинобудівних виробництв у контексті сучасних викликів; обгрунтовано пропозиції щодо вдосконалення нормативно-правових інструментів стимулювання розвитку вітчизняного машинобудування у повоєнний період.
Для наукових працівників, представників органів влади, керівників профільних організацій та відомств, менеджерів промислових підприємств, викладачів вищих навчальних закладів, аспірантів.
Авторський колектив: С. О. Іщук, Л. Й. Созанський, Ю. В. Полякова, О. В. Ляховська, О. С. Процевят.
Ключові слова: промисловість, сучасний стан, проблеми розвитку, регіональний вимір, Україна

2021Файл Adobe Reader УДК 339.5(477)
Іщук С. О., Полякова Ю. В., Ривак Н. О., Процевят О. С. Український товарний експорт в умовах глобальних економічних змін: наукове видання / ДУ “Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України”; [наук. ред. С. О. Іщук]. Львів, 2021. 72 с. (Серія “Регіони: моніторинг, прогнози, моделі”). URL: http://ird.gov.ua/irdp/p20210031.pdf (повний текст)

Джерел: 62 посилання

Наукове видання комплексно висвітлює проблематику ведення експортної діяльності під впливом глобальних змін у світовій економіці. У цьому контексті проведено аналіз сучасних тенденцій розвитку міжнародної торгівлі та українського експорту, зокрема в умовах пандемії Covid-19; розраховано залежність показників соціально-економічного розвитку України від експортно-імпортних операцій з ЄС; здійснено структурно-динамічну оцінку українського експорту в регіональному розрізі; визначено проблеми та перспективи нарощення зовнішніх поставок продукції вітчизняної металургії; змодельовано основні параметри експортного потенціалу України; обґрунтовано організаційно-економічні та інституційні механізми стимулювання експорту.
Для наукових працівників, представників органів влади, керівників профільних організацій та відомств, менеджерів підприємств-експортерів, викладачів вищих навчальних закладів, аспірантів.
Ключові слова: український товарний експорт, глобальні економічні зміни

2020Файл Adobe Reader УДК [633.11+633.14]:664.71:338.439.4:637.5:338.43:637.1(477)
Іщук С. О., Ляховська О. В. Розвиток агропереробних виробництв у регіонах України: сировинні аспекти: наукове видання / ДУ “Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України”; [наук. ред.: С. О. Іщук]. Львів, 2020. 51 с. (Серія «Регіони: моніторинг, прогнози, моделі»). URL: http://ird.gov.ua/irdp/p20200034.pdf (повний текст)

Джерел: 31

Наукове видання комплексно охоплює проблематику функціонування в Україні агропереробних виробництв крізь призму їх ресурсного забезпечення у регіональному розрізі. Проведено оцінку динаміки і структури вітчизняного виробництва борошняної, м’ясної і молочної продукції на макро і мезо рівнях. Здійснено групування регіонів України за обсягами виробництва сировини (зернових, м’яса і молока) та продуктів їх промислової переробки. Досліджено трансформацію товарної і географічної структур українського експорту продукції харчової промисловості. Окреслено ключові проблеми та обґрунтовано перспективні напрямки і форми реалізації потенціалу розвитку основних агропереробних виробництв в Україні.
Для наукових працівників, представників органів влади, керівників профільних організацій та відомств, менеджерів агропереробних підприємств, викладачів вищих навчальних закладів, аспірантів.
Ключові слова: агропереробне виробництво, розвиток, регіон, Україна, сировинні аспекти

2019Файл Adobe Reader УДК 338.45:674:332.122
Потенціал розвитку деревообробних виробництв у регіонах України: наукове видання / С. О. Іщук, Л. Й. Созанський, Л. П. Коваль, О. В. Ляховська; ДУ “Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України”; [наук. ред. С. О. Іщук]. Львів, 2019. 109 с. (Серія «Регіони: моніторинг, прогнози, моделі»). URL: http://ird.gov.ua/irdp/p20190037.pdf (повний текст)

Джерел: 44

Наукове видання комплексно охоплює проблематику функціонування лісопромислового сектору економіки України на мезо рівні крізь призму двох основних складових – природно-ресурсного та економічного потенціалу деревообробних виробництв. У цьому контексті визначено особливості функціонування деревообробної промисловості, зокрема, проведено аналіз тісноти міжсекторальних зв’язків та рівня витратності вітчизняних і європейських деревообробних виробництв. Здійснено порівняльну оцінку сировинного потенціалу деревообробної промисловості України і держав-членів ЄС, а також діагностику структурних змін у сировинному потенціалі деревообробних виробництв на регіональному рівні. Проведено розподіл підприємств, розміщених на території областей Західного регіону, за стадіями первинної і вторинної обробки деревини. Окреслено ключові проблеми та обґрунтовано перспективні напрямки і форми реалізації потенціалу розвитку деревообробної промисловості в Україні.
Для наукових працівників, представників органів влади, керівників профільних організацій та відомств, менеджерів деревообробних підприємств, викладачів вищих навчальних закладів, аспірантів.
Ключові слова: Потенціал розвитку, деревообробне виробництво, регіон, Україна

2018Файл Adobe Reader УДК [338.45:66]:332.1(477)
Виклики та перспективи розвитку хімічних виробництв у регіонах України : наукове видання / С. О. Іщук, Л. Й. Созанський, Л. П. Коваль, О. В. Ляховська ; наук. ред. С. О. Іщук ; ДУ “Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України”. – Львів, 2018. – 91 с. (Серія “Регіони: моніторинг, прогнози, моделі”). (повний текст)

Джерел: 72

У науковому виданні висвітлено результати комплексного аналітичного дослідження хімічної промисловості України та її регіонів. Встановлено місце України у світовій хімічній індустрії і, зокрема, на ринку хімічної продукції країн Європейського Союзу. Визначено проблеми, стан, динаміку та ключові тенденції розвитку хімічних виробництв в Україні; проведено аналіз показників діяльності найпотужніших вітчизняних хімічних підприємств. Здійснено групування регіонів України за рівнем економічного і ресурсного потенціалу хімічних виробництв та ефективністю їх функціонування. Оцінено наявність і тісноту міжсекторальних зв’язків хімічної промисловості України у сегменті проміжного споживання хімічної продукції. Обґрунтовано стратегічні орієнтири розвитку основних хімічних виробництв у регіонах України.
Для наукових працівників, представників органів влади, керівників профільних організацій та відомств, менеджерів хімічних підприємств, викладачів вищих навчальних закладів, аспірантів.
Авторський колектив: С. О. Іщук, Л. Й. Созанський, Л. П. Коваль, О. В. Ляховська
Ключові слова: хімічні виробництва, регіони, розвиток, виклики, перспективи, Україна

2016Файл Adobe Reader УДК 339.56(477)
Конкурентоспроможність промисловості регіонів України / С. О. Іщук, Л. Й. Созанський, Р. В. Міхель, М. І. Бирка ; ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України» ; [наук. ред. С. О. Іщук]. – Львів, 2016. – 73 с. (Серія «Регіони: моніторинг, прогнози, моделі»). – Режим доступу: http://ird.gov.ua/irdp/p20160601a.pdf (повний текст)

Джерел: 45

Запропоновано новий методичний підхід до інтегрального оцінювання конкурентоспроможності промисловості крізь призму конкурентних переваг суб’єктів промислової діяльності. Проведено аналіз системи показників, що відображали поточний стан і результати промислової діяльності в Україні упродовж 2011-2015 років у регіональному вимірі.
Розраховано інтегральні індекси, які характеризують ефективність (виробничо-господарську та ресурсну) і активність (економічну, виробничу, технологічну, інноваційну, інвестиційну та експортну) вітчизняної промисловості. Побудовано рейтинг регіонів України за рівнем конкурентоспроможності їх промисловості. Розроблено комплекс заходів, спрямованих на посилення конкурентних переваг промислового сектора національної економіки в умовах глобалізації.
Для наукових працівників, викладачів вищих навчальних закладів, аспірантів, державних службовців, підприємців.
Ключові слова: промисловість, регіон, конкурентоспроможність, Україна

2012Інвестиційна діяльність у Західному регіоні України: стан, тенденції, ефективність / С. О. Іщук, Т. В. Кулініч, С. М. Ткач ; Інститут регіональних досліджень НАН України ; наук. ред. С. О. Іщук. – Львів, 2012. – 114 с.

2008Файл Adobe Reader УДК 334.716.658.153:65.011.44
Іщук С. О. Методологічні засади моніторингу діяльності промислових територіальних систем : наукова доповідь / С. О. Іщук ; Інститут регіональних досліджень НАН України. – Львів, 2008. – 40 с. (фрагмент)

Джерел: 5

Становлення в Україні повноцінної ринкової економіки безпосередньо пов’язане із розвитком потужних промислових територіальних систем, якими переважно є господарські суб’єкти корпоративної власності, оскільки саме ці підприємства володіють найбільшим виробничим, трудовим та інноваційним потенціалом і, відповідно, спроможні витримувати жорстку конкуренцію в умовах поширення процесів глобалізації, зокрема, пов’язаних зі вступом нашої країни до світової організації торгівлі і поглибленням співпраці з Європейським Союзом. Моніторинг стану і тенденцій розвитку промислової територіальної системи - це комплекс заходів, пов’язаних із організацією та проведенням постійного спостереження за найважливішими поточними результатами фінансово-господарської діяльності цієї системи в умовах нестабільного ринкового середовища. До інструментарію моніторингу входять: оцінка та аналіз показників фінансово-майнового стану об’єктів дослідження, фінансове планування і прогнозування результатів їх виробничо-господарської діяльності. Дія моніторингу спрямована, з одного боку, на забезпечення оптимальної структури оборотних і необоротних активів підприємств, а з іншого - на вдосконалення структури їх довго- і короткотермінових пасивів як джерел фінансових ресурсів, необхідних для відтворення цих активів, а також на усунення ризиків, що супроводжують господарську діяльність у нестабільних ринкових умовах.
Ключові слова: промислові територіальні системи, моніторинг діяльності, методологічні засадиОцінка тенденцій розвитку промислових територіальних систем регіону / Інститут регіональних досліджень НАН України ; наук. ред. С. О. Іщук. – Львів, 2008. – 188 с.

 


Веб-майстер П. Попадюк