Державна установа
УКР   ENG
Інститут регіональних досліджень
ім. М. І. Долішнього  НАН України
   

ПОПУЛЯРНІ РОЗДІЛИ


 Конференції
Журнал «Регіональна економіка»
Збірник наукових праць «Соціально-економічні проблеми ...
Історія інституту
Координація наукової діяльності
Сектор просторового розвитку
Загальна інформація
Інститут
Експертні та аналітичні матеріали
Долішній Мар'ян Іванович
Співпраця з ВНЗ
Монографії
Відділ регіональної фінансової політики
Загальна структура
Мелешкін Михайло Тимофійович
Оголошення про захисти
Злупко Степан Миколайович
Тематика наукових досліджень
Наукові видання
Відділ регіональної економічної політики
Відділ розвитку територіальних громад і транскордонного співробітництва
Сектор проблем транскордонного співробітництва
Відділ розвитку виробничої сфери регіону та інвестицій
Відділ регіональної екологічної політики та природокористування
Відділ соціально-гуманітарного розвитку регіону
НАШІ ПАРТНЕРИ
Відділ просторового розвитку

Завідувач відділу -
доктор економічних наук, професор
Мельник Мар'яна Іванівна,
тел. (032) 270-70-53,
e-mail: mar.melnyk@gmail.com

Рік утворення – 2005.

Основні наукові напрями відділу:

 • просторовий розвиток та організація економіки територіально-суспільних систем різних ієрархічних рівнів (громад, міст, районів, регіонів) в контексті їх інтеграції в світовий економічний простір:
  • дослідження ринкових інститутів та чинників просторової організації суспільства та економіки (в т.ч. бізнесу), просторових та структурно-функціональних трансформацій і дисбалансів економіки регіонів;
  • науково-методичне обґрунтування вибору та розміщення оптимальних форм просторової організації бізнесу, просторове проектування об’єктів інвестиційної та інноваційної інфраструктури;
  • обґрунтування пріоритетних напрямів і механізмів просторового розвитку та регулювання просторової організації економіки територіально-суспільними системами різних ієрархічних рівнів, розробка науково-практичних рекомендацій щодо стимулювання (підтримки) розвитку перспективних форм просторової організації бізнесу, розробка стратегій (програм, дорожніх карт) науково-технологічного, інноваційного і соціально-економічного розвитку на державному, регіональному, галузевому та локальному рівнях;
 • підприємницький потенціал та формування сприятливого ділового (в т.ч. інвестиційного) клімату на національному і регіональному рівнях:
  • комплексна аналітична підтримка процесів розвитку підприємництва, конкурентного позиціонування регіонів з врахуванням сучасних викликів суспільно-економічного розвитку;
  • дослідження перспектив розвитку соціального підприємництва і партнерства, соціально відповідального бізнесу;
  • обґрунтування механізмів формування сприятливого бізнес-середовища, підвищення капіталізації територій, внутрірегіонального та зовнішньоекономічного інтеграційного потенціалу бізнесу та регіонів (територій), територіальний маркетинг;
 • проблеми функціонування міст та сучасні тенденції розвитку урбаністичних процесів:
  • дослідження особливостей формування агломерацій, метрополійних регіонів та метрополійних мереж, обґрунтування підходів управління їх просторовим розвитком;
  • дослідження центро-периферійних взаємодій, впливу метрополізаційних та агломераційних процесів на якість життя населення територіально-суспільних систем;
  • обґрунтування пріоритетних напрямів та механізмів реалізації метрополійної політики; форсайт-дослідження в сфері розвитку «розумних міст».

 

Склад відділу:

завідувач відділу доктор економічних наук, професор Мельник Мар'яна Іванівна

провідний науковий співробітник + завідувач кафедри доктор економічних наук, доцент Борщевський Віктор Валентинович

докторант кандидат економічних наук, старший науковий співробітник Щеглюк Світлана Дмитрівна

старший науковий співробітник кандидат економічних наук, доцент Залуцький Іван Романович

старший науковий співробітник кандидат економічних наук, старший дослідник Ткач Соломія Миколаївна

науковий співробітник кандидат економічних наук Лещух Ірина Володимирівна

науковий співробітник кандидат економічних наук, доцент Жабинець Ольга Йосифівна

науковий співробітник кандидат економічних наук Синюра-Ростун Надія Романівна

науковий співробітник кандидат економічних наук Бас-Юрчишин (Бас) Мар'яна Андріївна

молодший науковий співробітник Яремчук Роман Євгенович

 

Історія підрозділу

 

Основнi публікації:

l1


Файл Adobe Reader Shcheglyuk S. D. Estimation of development prospects of Western region of Ukraine regional centers’ metropolitan functions [Оцінка перспектив розвитку метрополітарних функцій регіональних центрів Західного регіону України] / S. D. Shcheglyuk // Київський географічний щорічник : наук. зб. / Київське відділення Українського географічного товариства. – К., 2013. – Вип. 8. – С. 122-124. 

Сутність теоретичної концепції полягає у тому, що метрополітенські функції в обласних центрах формуються на різних ієрархічних рівнях, що в майбутньому може забезпечити формування повноцінних регіональних метрополій, які впливатимуть на розвиток усієї Західної України, що, в свою чергу, вимагає відповідних досліджень, спрямованих на підтримку розвитку таких функцій і підвищення їх впливу на розвиток периферії. Лещух І. В. До питання вартості робочого часу, витраченого на податковий контроль / І. В. Лещух // Галицький економічний вісник. – 2013. – № 4(43). – С. 187-194.Файл Adobe Reader Мельник М. І. Strategy of development of socially oriented business environment city of Lvov [Стратегія розвитку соціально-орієнтованого бізнес-середовища міста Львова] / М. І. Мельник // Економічний вісник Донбасу. – 2013. – №4. – С. 50-55. 

Обґрунтовано стратегічні пріоритети та рекомендації щодо формування і розвитку соціально орієнтованого бізнес-середовища; запропонована авторська концепція формування соціально орієнтованого бізнес-середовища, яка базується на визначенні його системних характеристик, рівнів, принципів, критеріїв, передумов розвитку. Стратегія розвитку соціально орієнтованого бізнес-середовища містить організаційно-економічні інструменти стимулювання соціальної відповідальності та згуртованості бізнесу, держави і суспільства, підвищення престижу і інституціалізації соціально відповідальної культури поведінки економічних суб'єктів. 
бізнес-середовище, соціальна відповідальність і згуртованість, соціально орієнтоване бізнес-середовище, стратегія формування соціально орієнтованого бізнес-середовища Файл Adobe Reader Шевчук А. В. Аналіз факторів інноваційного розвитку регіональних освітніх систем в умовах побудови інформаційного суспільства / А. В. Шевчук // / А. В. Шевчук // Економічний форум : наук. журнал. – 2013. – №1. – С. 154-161. 

Розглянуто фактори, що впливають на інтенсивність та характер інноваційного розвитку регіональних освітніх систем. Визначено позитивний та негативний вплив цих факторів на основні етапи розвитку РОС та її основні елементи. Обґрунтовано провідну роль внутрішніх чинників конкурентного розвитку РОС для шляхів пошуку інновацій та впровадження їх в навчальний процес. Визначено негативні фактори, що гальмують інноваційний розвиток РОС в регіонах України. 
регіональні освітні системи, інноваційний розвиток 

2012Яремчук Р. Є. Проблеми рейтингової оцінки міст / Р. Є. Яремчук // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки. – Черкаси: Вид-во ЧДТУ, 2012. – Вип. 32 (у трьох ч.). – Ч. 3. – С. 162-165.Синюра-Ростун Н. Р. Особливості дошкільної і шкільної освіти Європи у контексті розвитку територіальної організації закладів освіти Львівської області / Н. Р. Синюра-Ростун // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки. – Черкаси: Вид-во ЧДТУ, 2012. – Вип. 32 (у трьох ч.). – Ч. 3. – С. 141-145.Файл Adobe Reader Мельник М. І. Інституційно-організаційні механізми зміцнення безпеки бізнес-середовища України / М. І. Мельник // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / НАН України. Ін-т регіональних досліджень; редкол.: В. С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2012. – Вип. 4(96). Модернізація економічного розвитку регіону. – 448 с. – С. 325-335. 

Запропоновано шляхи подолання корупції з метою зміцнення безпеки вітчизняного бізнес-середовища. Визначено стратегічні цілі управління та запропоновано інституційно-корпоративний механізм протидії рейдерським захопленням в Україні, включаючи комплекс інструментів превентивного та активного захисту, формування інституційно-правового середовища. 
бізнес-середовище, корупція, рейдерство, інституційно-організаційний механізм зміцнення безпеки Біль М. М. Особливості формування соціально-демографічного потенціалу регіону в умовах модернізаційних змін / М. М. Біль // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / НАН України. Ін-т регіональних досліджень; редкол.: В. С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2012. – Вип. 4(96). Модернізація економічного розвитку регіону. – 448 с. – С. 260-266.Щеглюк С. Д. Модернізація управління малими містами на основі активізації державно-приватного партнерства / С. Д. Щеглюк // Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції “Соціально-інформаційні процеси в державному управлінні та місцевому самоврядуванні” (м. Острог, 22 лютого 2012 р.). – Режим доступу: http://naub.oa.edu.ua/2012/schehlyuk-s-modernizatsiya-upravlinnya-malymy-mistamy-na-osnovi-aktyvizatsiji-derzhavno-pryvatnoho-partnerstva/ 

Розкрито можливості державно-приватного партнерства для покращення умов регіонального й муніципального розвитку. Обгрунтовано перспективні сфери міської економіки для впровадження державно-приватного партнерства. Окреслено проблеми впровадження основних форм державно-приватного партнерства у практиці малих міст Карпатського регіону. Запропоновано напрями удосконалення його інституційного забезпечення на рівні малих міст. 

2011Файл Adobe Reader Казьмір Л. П. Гносеологічні аспекти модернізації системи управління соціально-економічним розвитком сільських територій регіону / Л. П. Казьмір // Вісник Львівського національного аграрного університету. Серія : Економіка АПК. – 2011. – №18(2). – С. 237-243. 

Проаналізовано гносеологічні аспекти модернізації системи управління розвитком сільських територій в Україні у пострадянський період в умовах ринкової трансформації економіки. Особливу увагу звернено на можливість використання методів соціомеханіки та структурно-динамічного підходу для вивчення актуальних проблем сільських територій та вибору альтернативних сценаріїв їх розвитку. 
сільські території, управління, модернізація, новий прагматизм, структурно-динамічний підхід, соціомеханіка 

 


Веб-майстер П. Попадюк