Державна установа
УКР   ENG
Інститут регіональних досліджень
ім. М. І. Долішнього  НАН України
   

ПОПУЛЯРНІ РОЗДІЛИ


 Конференції
Журнал «Регіональна економіка»
Збірник наукових праць «Соціально-економічні проблеми ...
Історія інституту
Координація наукової діяльності
Сектор просторового розвитку
Загальна інформація
Інститут
Експертні та аналітичні матеріали
Долішній Мар'ян Іванович
Співпраця з ВНЗ
Монографії
Відділ регіональної фінансової політики
Загальна структура
Мелешкін Михайло Тимофійович
Оголошення про захисти
Злупко Степан Миколайович
Тематика наукових досліджень
Наукові видання
Відділ регіональної економічної політики
Відділ розвитку територіальних громад і транскордонного співробітництва
Сектор проблем транскордонного співробітництва
Відділ розвитку виробничої сфери регіону та інвестицій
Відділ регіональної екологічної політики та природокористування
Відділ соціально-гуманітарного розвитку регіону
НАШІ ПАРТНЕРИ
Відділ просторового розвитку

Завідувач відділу -
доктор економічних наук, професор
Мельник Мар'яна Іванівна,
тел. (032) 270-70-53,
e-mail: mar.melnyk@gmail.com

Рік утворення – 2005.

Основні наукові напрями відділу:

 • Просторовий розвиток та організація економіки територіально-суспільних систем різних рівнів (громад, міст, регіонів) в контексті їх суспільної віддачі, соціальної та економічної резільєнтності в умовах глобальних викликів і шоків.
 • Просторові та структурно-функціональні трансформації і дисбаланси соціально-економічного розвитку, капіталізація територій.
 • Підприємницький потенціал та формування сприятливого ділового (в т.ч. інвестиційного) клімату на національному, регіональному та локальному рівнях.
 • Регіональна та локальна політика, стратегічне проектування розвитку регіонів та територіальних громад, механізми забезпечення його ефективності.
 • Проблеми функціонування міських територіальних громад та сучасні тенденції розвитку урбаністичних процесів.

 

Науково-дослідні теми:

 1. Visegrad+ Grants 2022 «Increasing the capacity of freight transportation infrastructure on EU-Ukraine border» (2022-2024 рр).
 2. «Проведення процедури Стратегічної екологічної оцінки Стратегії розвитку Стрийської міської територіальної громади на період до 2027 року» (2022 р.).
 3. «Структурно-функціональне й інституційне забезпечення регіональної системи управління відходами в умовах децентралізації» (2022 р.)
 4. «Трансформація моделі просторового розвитку економіки України» (2022-2024 рр.).
 5. «Глобалізаційні чинники та ризики ендогенного розвитку регіонів України» (2021-2023 рр.).
 6. «Соціально-економічний аналіз для розробки проєктів стратегій розвитку територіальних громад Львівської області» (2021 р.).
 7. Грант НАН України дослідницьким лабораторіям/групам молодих вчених НАН України для проведення досліджень за пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки «Розвиток центро-периферійних взаємодій в регіоні в умовах адміністративно-фінансової децентралізації» (2020-2021 рр.).
 8. «Детінізація та використання потенціалу сектору комерційних послуг у забезпеченні соціально-економічного зростання регіонів України» (2020-2021 рр.).
 9. «Методологічні засади smart-спеціалізації регіонів України» (2020-2021 рр.).
 10. «Виокремлення проблемних територій та інструментарій стимулювання їх економічної активності» (2020-2021 рр.).
 11. «Оцінка інноваційного потенціалу регіонів України в контексті формування стратегій смарт-спеціалізації» (2019-2020 рр.).
 12. «Трансформація структури економіки міст Західного регіону України» (2019-2021 рр.).
 13. «Розробка стратегії розвитку Львівської області на період до 2027 року та Плану заходів з реалізації у 2021-2023 роках Стратегії розвитку Львівської області на період до 2027 року» (2019 р.).
 14. «Проєкт Стратегії регіонального розвитку Запорізької області на період до 2027 року та Плану заходів на 2021-2023 роки з її реалізації» (2019 р.).
 15. Грант НАН України дослідницьким лабораторіям/групам молодих вчених НАН України для проведення досліджень за пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки «Зміцнення спроможності територіальних громад на основі ефективного ендогенного потенціалу» (2018-2019 рр.).
 16. «Механізми адміністративно-фінансової децентралізації: оцінка ефективності, напрями вдосконалення» (2018-2019 рр.).
 17. «Наукові засади формування моделі сталого ендогенного зростання регіонів України в умовах адміністративно-фінансової децентралізації» (2017-2019 рр.).
 18. «Форми просторової організації бізнесу та механізми її регулювання» (2016-2018 рр.). «Оцінка перспектив розвитку метрополійних функцій обласних центрів Західного регіону України» (2013-2015 рр.).
 19. «Оцінка сучасного стану та систематизація проблем соціально-економічного розвитку малих міст регіону (2011-2012 рр.).
 20. «Просторовий вимір територіально-структурних процесів у регіоні» (2010-2011 рр.).
 21. «Теоретичні основи регіональної політики».
 22. «Механізм реалізації регіональної політики в умовах формування національної економіки».
 23. «Моделі регіональної соціально-економічної політики: концептуальні підходи до формування та методи реалізації».
 24. «Регіональні суспільні системи: організаційно-економічний механізм їх формування і розвитку в умовах соціально-орієнтованої ринкової економіки».
 25. Інтелектуально-інноваційний розвиток регіону в умовах реалізації євроінтеграційної стратегії України».
 26. Моделі адміністративно-територіального устрою України та можливі соціально-економічні наслідки їх реалізації».
 27. «Трансформація територіально-галузевої структури господарського комплексу Карпатського регіону».

   

  Склад відділу:

  завідувач відділу доктор економічних наук, професор Мельник Мар'яна Іванівна

  провідний науковий співробітник + завідувач кафедри доктор економічних наук, доцент Борщевський Віктор Валентинович

  старший науковий співробітник кандидат економічних наук, доцент Залуцький Іван Романович

  старший науковий співробітник кандидат економічних наук, старший дослідник Ткач Соломія Миколаївна

  старший науковий співробітник, вчений секретар підрозділу кандидат економічних наук Лещух Ірина Володимирівна

  старший науковий співробітник кандидат економічних наук, доцент Жабинець Ольга Йосифівна

  старший науковий співробітник кандидат економічних наук, доцент Мединська Тетяна Володимирівна

  старший науковий співробітник кандидат економічних наук Синюра-Ростун Надія Романівна

  науковий співробітник кандидат економічних наук Бас-Юрчишин (Бас) Мар'яна Андріївна

  молодший науковий співробітник Яремчук Роман Євгенович

   

  Історія підрозділу

   

  Основнi публікації:

  l1


Файл Adobe Reader Шевчук А. В. Аналіз факторів інноваційного розвитку регіональних освітніх систем в умовах побудови інформаційного суспільства / А. В. Шевчук // / А. В. Шевчук // Економічний форум : наук. журнал. – 2013. – №1. – С. 154-161. 

Розглянуто фактори, що впливають на інтенсивність та характер інноваційного розвитку регіональних освітніх систем. Визначено позитивний та негативний вплив цих факторів на основні етапи розвитку РОС та її основні елементи. Обґрунтовано провідну роль внутрішніх чинників конкурентного розвитку РОС для шляхів пошуку інновацій та впровадження їх в навчальний процес. Визначено негативні фактори, що гальмують інноваційний розвиток РОС в регіонах України. 
регіональні освітні системи, інноваційний розвиток 

2012Яремчук Р. Є. Проблеми рейтингової оцінки міст / Р. Є. Яремчук // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки. – Черкаси: Вид-во ЧДТУ, 2012. – Вип. 32 (у трьох ч.). – Ч. 3. – С. 162-165.Синюра-Ростун Н. Р. Особливості дошкільної і шкільної освіти Європи у контексті розвитку територіальної організації закладів освіти Львівської області / Н. Р. Синюра-Ростун // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки. – Черкаси: Вид-во ЧДТУ, 2012. – Вип. 32 (у трьох ч.). – Ч. 3. – С. 141-145.Файл Adobe Reader Мельник М. І. Інституційно-організаційні механізми зміцнення безпеки бізнес-середовища України / М. І. Мельник // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / НАН України. Ін-т регіональних досліджень; редкол.: В. С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2012. – Вип. 4(96). Модернізація економічного розвитку регіону. – 448 с. – С. 325-335. 

Запропоновано шляхи подолання корупції з метою зміцнення безпеки вітчизняного бізнес-середовища. Визначено стратегічні цілі управління та запропоновано інституційно-корпоративний механізм протидії рейдерським захопленням в Україні, включаючи комплекс інструментів превентивного та активного захисту, формування інституційно-правового середовища. 
бізнес-середовище, корупція, рейдерство, інституційно-організаційний механізм зміцнення безпеки Біль М. М. Особливості формування соціально-демографічного потенціалу регіону в умовах модернізаційних змін / М. М. Біль // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / НАН України. Ін-т регіональних досліджень; редкол.: В. С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2012. – Вип. 4(96). Модернізація економічного розвитку регіону. – 448 с. – С. 260-266.Щеглюк С. Д. Модернізація управління малими містами на основі активізації державно-приватного партнерства / С. Д. Щеглюк // Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції “Соціально-інформаційні процеси в державному управлінні та місцевому самоврядуванні” (м. Острог, 22 лютого 2012 р.). – Режим доступу: http://naub.oa.edu.ua/2012/schehlyuk-s-modernizatsiya-upravlinnya-malymy-mistamy-na-osnovi-aktyvizatsiji-derzhavno-pryvatnoho-partnerstva/ 

Розкрито можливості державно-приватного партнерства для покращення умов регіонального й муніципального розвитку. Обгрунтовано перспективні сфери міської економіки для впровадження державно-приватного партнерства. Окреслено проблеми впровадження основних форм державно-приватного партнерства у практиці малих міст Карпатського регіону. Запропоновано напрями удосконалення його інституційного забезпечення на рівні малих міст. 

2011Файл Adobe Reader Казьмір Л. П. Гносеологічні аспекти модернізації системи управління соціально-економічним розвитком сільських територій регіону / Л. П. Казьмір // Вісник Львівського національного аграрного університету. Серія : Економіка АПК. – 2011. – №18(2). – С. 237-243. 

Проаналізовано гносеологічні аспекти модернізації системи управління розвитком сільських територій в Україні у пострадянський період в умовах ринкової трансформації економіки. Особливу увагу звернено на можливість використання методів соціомеханіки та структурно-динамічного підходу для вивчення актуальних проблем сільських територій та вибору альтернативних сценаріїв їх розвитку. 
сільські території, управління, модернізація, новий прагматизм, структурно-динамічний підхід, соціомеханіка Синюра-Ростун Н. Р. Особливості кадрового забезпечення мережі закладів дошкільної освіти у малих містах Львівської області / Н. Р. Синюра-Ростун // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / Інститут регіональних досліджень НАН України ; редкол.: В. С. Кравців (відпов. ред.). – 2011. – Вип. 4(90). Малі міста регіону: діагностика соціально-економічного стану, посткризові завдання розвитку. – Львів, 2011. – С. 111-119.Щеглюк С. Д. Просторові аспекти розвитку регіональної урбаністичної мережі / С. Д. Щеглюк // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / Інститут регіональних досліджень НАН України ; редкол.: В. С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2011. – Вип. 7(92+1). Економічний простір України: регіоналізація та інтеграція в умовах суспільних трансформацій. – С. 264-273.Файл Adobe Reader УДК 332.1:330.34:338.2
Казьмір П. Г. Концептуальні засади модернізації системи управління розвитком сільських територій / П. Г. Казьмір, М. Г. Ступень, Л. П. Казьмір // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / Інститут регіональних досліджень НАН України. – 2011. – Вип. 6(92). Сучасні проблеми розвитку сільських територій. – С. 81-90.

Джерел: 24 

Розглядаються теоретико-методичні засади та основні напрями модернізації системи управління розвитком сільських територій в умовах ринкової трансформації економіки. Наголошується на тому, що нова система управління повинна забезпечувати необхідні умови для багатофункціонального за формою і екологічно збалансованого за змістом розвитку сільських територій. 
сільські території, багатофункціональний розвиток, система управління, модернізація, регіональні програми 

 


Веб-майстер П. Попадюк