Державна установа
УКР   ENG
Інститут регіональних досліджень
ім. М. І. Долішнього  НАН України
   

ПОПУЛЯРНІ РОЗДІЛИ


Конференції
Журнал «Регіональна економіка»
Збірник наукових праць «Соціально-економічні проблеми ...
Історія інституту
Координація наукової діяльності
Сектор просторового розвитку
Загальна інформація
Інститут
Експертні та аналітичні матеріали
Долішній Мар'ян Іванович
Співпраця з ВНЗ
Монографії
Відділ регіональної фінансової політики
Загальна структура
Мелешкін Михайло Тимофійович
Оголошення про захисти
Злупко Степан Миколайович
Тематика наукових досліджень
Наукові видання
Відділ регіональної економічної політики
Відділ розвитку територіальних громад і транскордонного співробітництва
Сектор проблем транскордонного співробітництва
Відділ розвитку виробничої сфери регіону та інвестицій
Відділ регіональної екологічної політики та природокористування
Відділ соціально-гуманітарного розвитку регіону
НАШІ ПАРТНЕРИ
Відділ проблем реального сектору економіки регіонів

Завідувач відділу –
Іщук Світлана Олексіївна,
доктор економічних наук, професор.

Телефон: (032) 270-70-93

Факс: (032) 270-70-58

E-mail : iso.ird@ukr.net

Рік утворення – 1990.

Проблематика наукових досліджень:

 1. Наукове обґрунтування векторів структурної трансформації промислового сектора економіки.
 2. Розробка стратегічних орієнтирів розвитку вітчизняного машинобудування на засадах локалізації виробництва.
 3. Ідентифікація диспропорцій у взаємодії між секторами економіки, поглиблених повномасштабною російською військовою агресією.
 4. Побудова моделей оптимізації міжсекторальних зв’язків за критеріями досягнення технологічної та економічної самодостатності України і посилення національної безпеки.

Науково-дослідні теми:

 • Складові підвищення конкурентоспроможності промисловості Західного регіону в умовах вільної торгівлі між Україною і ЄС (прикладна відомча тема)

   Основні наукові результати:

  • розроблено методичний підхід до комплексного оцінювання конкурентоспроможності промислового сектора економіки на макро- і мезо- рівнях, який передбачає визначення низки параметрів: рівня індустріальності економіки та спеціалізації промисловості (за видами промислової діяльності і переробних виробництв), внутрішньої та зовнішньої ефективності промисловості, а також декомпозиційний аналіз структури її валової доданої вартості (ВДВ);
  • розроблено економетричний інструментарій, зокрема мультиплікативну факторну модель, для розрахунку коефіцієнта структурних переваг промисловості, який агрегує відповідні структурні детермінанти – показники часток промисловості у випуску, ВДВ та експорті ВДВ усіх видів економічної діяльності;
  • розроблено методичний підхід до визначення конкурентності промислового сектора економіки крізь призму конкурентних переваг – активності (виробничої, експортної, інвестиційної, капітальної, інноваційної) та ефективності (ресурсної, економічної) його функціонування;
  • розроблено методичний апарат для проведення полівекторної рейтингової оцінки конкурентності промислового сектора економіки на основі розрахунку значень індексів конкурентних переваг, які консолідують множину первинних показників, що системно охоплюють ключові аспекти проявів активності та ефективності промисловості на мезорівні.

   Впроваджені результати дослідження: до центральних і регіональних органів влади подано 16 розробок: 2 науково-аналітичні доповіді, 7 науково-аналітичних записок, методичні рекомендації, розділи до 2 наукових доповідей, 4 науково-експертні матеріали. Отримано 46 листів, які підтверджують практичне використання результатів досліджень, зокрема в діяльності: Національного комітету з промислового розвитку; Комітету з питань європейської інтеграції Верховної Ради України (5); Державних адміністрацій 16 областей України, зокрема: Волинської (4), Донецької (3), Житомирської, Закарпатської, Запорізької (3), Івано-Франківської (3), Київської (3), Кіровоградської (2), Львівської (5), Луганської (2), Одеської (2), Полтавської, Рівненської, Тернопільської (4), Херсонської (2), Хмельницької (3).

 • Форми реалізації потенціалу розвитку переробних виробництв Західного регіону України (прикладна відомча тема)

   Основні наукові результати:

  • розроблено методичний інструментарій для розрахунку щільності міжсекторальних зв’язків і ступеня витратності переробних виробництв на основі використання даних матриці Леонтьєва (таблиці «витрати-випуск);
  • розроблено методичний підхід до визначення ступеня імпортозалежності економіки у розрізі усіх видів діяльності за сегментами споживання продукції та рівнями технологічності виробництв;
  • розроблено методичний підхід до визначення перспективних напрямків розвитку переробних виробництв і стратегій їх реалізації (зорієнтованих на внутрішній і зовнішній ринки збуту продукції) на підставі комплексної оцінки виробничого, економічного, інвестиційно-інноваційного і ринкового потенціалів;
  • розроблено авторський підхід до групування регіонів (із використанням алгоритмів кластеризації, зокрема неієрархічного ітеративного методу k-середніх) за потенціалом заготівлі сировини (сільськогосподарської, деревинної) і виробництва продуктів її промислової переробки, з урахуванням спеціалізації на виготовленні товарів із високою доданою вартістю.

   Впроваджені результати дослідження: до центральних і регіональних органів влади подано 11 розробок: 4 науково-аналітичні доповіді, 5 науково-аналітичних записок, 2 науково-експертні матеріали. Отримано 98 листів, які підтверджують практичне використання результатів досліджень, зокрема в діяльності: Комітетів Верховної Ради України з питань промислової політики та підприємництва (4) і з питань європейської інтеграції (3); Національного комітету з промислового розвитку (2); Міністерства регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України; державних адміністрацій 21 області України, зокрема: Вінницької, Волинської (3), Донецької (8), Житомирської (6), Закарпатської (2), Запорізької (4), Івано-Франківської (5), Київської (5), Кіровоградської (7), Львівської (8), Одеської (7), Миколаївської (6), Полтавської (3), Рівненської, Сумської (2), Тернопільської (3), Харківської, Херсонської (2), Хмельницької (7), Черкаської (2) і Чернігівської (5).

 • Розвиток машинобудування в Україні на засадах локалізації vs кооперації (прикладна конкурсна тема)

   Основні наукові результати:

  • розроблено методичний підхід до комплексної діагностики ключових тенденцій розвитку машинобудування в Україні за показниками випуску, ВДВ, експорту та імпорту продукції;
  • розроблено новий методичний підхід до визначення ступеня локалізації виробництва за окремими сегментами, який базується на розрахунку частки вітчизняної складової у кожному з базових елементів секторальної структури витрат (проміжного споживання) у промисловості та, зокрема, машинобудуванні;
  • розроблено авторські пропозиції щодо нетарифного стимулювання розвитку українських машинобудівних компаній на засадах локалізації в умовах посилення глобальних викликів, міжнародної конкуренції та відкритості ринків.

   Впроваджені результати дослідження: до центральних і регіональних органів влади подано 1 розробку (науково-аналітичну записку). Отримано 2 листи, які підтверджують практичне використання результатів досліджень, зокрема в діяльності: Підкомітету з питань промислової політики Комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку і Львівської обласної державної адміністрації.

 • Наукові засади структурної трансформації промислового сектора економіки регіонів України (фундаментальна відомча тема)

   Основні наукові результати:

  • доведено авторські наукові гіпотези щодо впливу на ефективність переробної промисловості величини частки високо- і середньо-високотехнологічних виробництв у структурі випуску, а також частки імпорту у проміжному споживанні названих виробництв. На цій основі побудовано економіко-математичні моделі оптимізації структури випуску і проміжного споживання переробної промисловості за критеріями підвищення рівня технологічності і зниження рівня імпортозалежності;
  • доведено авторські наукові гіпотези щодо: а) впливу інноваційності продукції на рівень зайнятості та оплати праці у промисловому секторі економіки; б) взаємозв’язку між закономірностями інвестиційно-інноваційних процесів та їх ефективністю, з одного боку, і структурою промисловості – з іншого. На цій основі побудовано економіко-математичні моделі оптимізації структурних параметрів промисловості (співвідношень між обсягами випуску продукції окремих видів промислової діяльності і виробництв переробної промисловості) за критерієм підвищення рівня інноваційності продукції;
  • розроблено новий методологічний підхід до визначення залежності машинобудівних виробництва від імпорту продукції проміжного споживання. Цей підхід створює базис для моделювання структурних параметрів собівартості машинобудівної продукції та вітчизняної складової у ній у розрізі окремих елементів за величинами їх часток у відповідній структурі.

   Впроваджені результати дослідження: до центральних і регіональних органів влади подано 15 розробок: 2 наукові доповіді, 1 пропозиції до законодавства, 9 науково-аналітичних записок, 1 аналітичні матеріали, 2 науково-експертні матеріали. Отримано 55 листів, які підтверджують практичне використання результатів досліджень, зокрема в діяльності: Комітету з питань економічного розвитку Верховної Ради України (3); Міністерства економіки України; Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України; державних адміністрацій 17 областей України, зокрема: Волинської, Донецької (4), Закарпатської (6), Запорізької (2), Київської (3), Кіровоградської (4), Львівської (3), Одеської, Миколаївської (3), Полтавської (4), Сумської, Тернопільської (3), Харківської (3), Херсонської (4), Хмельницької (4), Черкаської (3) і Чернігівської.

Основні результати досліджень

 • Методичні рекомендації щодо оцінювання тенденцій розвитку промислових територіальних систем регіону
 • Методичний інструментарій для вибору стратегій фінансування поточних активів промислових підприємств, а також для розрахунку інтегральних показників результату їх фінансово-господарської діяльності і визначення перспектив подальшого розвитку
 • Методика комплексної оцінки стану і ефективності використання об’єктів інфраструктури
 • Методичні рекомендації щодо оцінювання інвестиційної привабливості регіону
 • Методичні рекомендації щодо оцінювання ефективності інвестиційної діяльності в регіоні
 • Методичні рекомендації щодо інтегральної оцінки основного капіталу регіону

 

Склад відділу:

завідувач відділу доктор економічних наук, професор Іщук Світлана Олексіївна

старший науковий співробітник, вчений секретар підрозділу кандидат економічних наук, старший дослідник Созанський Любомир Йосипович

старший науковий співробітник доктор економічних наук, доцент Полякова Юлія Володимирівна

старший науковий співробітник кандидат економічних наук, доцент Коваль Людмила Пилипівна

старший науковий співробітник кандидат економічних наук Кудря Ярослав Валерійович

науковий співробітник кандидат економічних наук Казьмір Любомир Павлович

старший науковий співробітник кандидат економічних наук Ляховська (Скалецька) Олена Василівна

молодший науковий співробітник кандидат економічних наук Косовська Віра Василівна

науковий співробітник кандидат економічних наук Ривак Наталія Орестівна

провідний інженер Процевят Оксана Семенівна


 

 

 

Історія підрозділу

 

Основнi публікації:

l1


Файл Adobe Reader УДК 332.1:330.131.7
Ткач С. М. Методика комплексного оцінювання ризиків інвестиційної безпеки регіону / С. М. Ткач // Інвестиції: практика та досвід / Чорноморський державний університет ім. Петра Могили. – Київ : Центр. – 2012. – №17. – С. 15-19.

Джерел: 10 

Здійснено класифікацію інвестиційних ризиків регіону за рівнем та сферою впливу. На основі використання інструментарію якісного і кількісного аналізу розроблено методику комплексного оцінювання ризиків інвестиційної безпеки регіону. Кількісне оцінювання ризиків регіону побудоване на основі таксономічного методуз використання шкали Харрінгтона. 
ризики, інвестиційна безпека, оцінка, інвестиційна діяльність, регіон 

2011

2010

2009

 


Веб-майстер П. Попадюк