Державна установа
УКР   ENG
Інститут регіональних досліджень
ім. М. І. Долішнього  НАН України
   

ПОПУЛЯРНІ РОЗДІЛИ


 Конференції
Журнал «Регіональна економіка»
Збірник наукових праць «Соціально-економічні проблеми ...
Історія інституту
Координація наукової діяльності
Сектор просторового розвитку
Загальна інформація
Інститут
Експертні та аналітичні матеріали
Долішній Мар'ян Іванович
Співпраця з ВНЗ
Монографії
Відділ регіональної фінансової політики
Загальна структура
Мелешкін Михайло Тимофійович
Оголошення про захисти
Злупко Степан Миколайович
Тематика наукових досліджень
Наукові видання
Відділ регіональної економічної політики
Відділ розвитку територіальних громад і транскордонного співробітництва
Сектор проблем транскордонного співробітництва
Відділ розвитку виробничої сфери регіону та інвестицій
Відділ регіональної екологічної політики та природокористування
Відділ соціально-гуманітарного розвитку регіону
НАШІ ПАРТНЕРИ
Відділ проблем реального сектору економіки регіонів

Завідувач відділу –
Іщук Світлана Олексіївна,
доктор економічних наук, професор.

Телефон: (032) 270-70-93

Факс: (032) 270-70-58

E-mail : iso.ird@ukr.net

Рік утворення – 1990.

Проблематика наукових досліджень:

 1. Теоретико-методичні і прикладні засади формування та реалізації стратегії розвитку виробничої сфери регіону.
 2. Обґрунтування організаційно-економічних форм та механізмів залучення інвестиційних ресурсів в економіку регіону.
 3. Розробка методів підвищення ефективності функціонування суб’єктів виробничої сфери регіону.
 4. Визначення напрямків модернізації основного капіталу в регіоні та моделей їх інвестиційного забезпечення.

Науково-дослідні теми:

 • «Моніторинг розвитку промислових і аграрно-промислових територіальних систем у Західному регіоні України»
 • «Моніторинг та оцінка інвестиційної привабливості областей Західного регіону України»
 • «Оцінка техніко-економічного стану об’єктів інфраструктури та виробничих фондів (по регіонах України)»
 • «Оцінка інвестиційної діяльності в регіоні і визначення важелів підвищення її ефективності»
 • «Напрями модернізації основного капіталу регіону»

Основні результати досліджень

 • Методичні рекомендації щодо оцінювання тенденцій розвитку промислових територіальних систем регіону
 • Методичний інструментарій для вибору стратегій фінансування поточних активів промислових підприємств, а також для розрахунку інтегральних показників результату їх фінансово-господарської діяльності і визначення перспектив подальшого розвитку
 • Методика комплексної оцінки стану і ефективності використання об’єктів інфраструктури
 • Методичні рекомендації щодо оцінювання інвестиційної привабливості регіону
 • Методичні рекомендації щодо оцінювання ефективності інвестиційної діяльності в регіоні
 • Методичні рекомендації щодо інтегральної оцінки основного капіталу регіону

 

Склад відділу:

завідувач відділу доктор економічних наук, професор Іщук Світлана Олексіївна

старший науковий співробітник, вчений секретар підрозділу кандидат економічних наук Созанський Любомир Йосипович

старший науковий співробітник кандидат економічних наук, доцент Коваль Людмила Пилипівна

старший науковий співробітник кандидат економічних наук Кудря Ярослав Валерійович

науковий співробітник кандидат економічних наук Казьмір Любомир Павлович

науковий співробітник кандидат економічних наук Ляховська (Скалецька) Олена Василівна

молодший науковий співробітник кандидат економічних наук Косовська Віра Василівна

молодший науковий співробітник кандидат економічних наук Ривак Наталія Орестівна

провідний інженер Процевят Оксана Семенівна

інженер Деркач Марія Володимирівна

 

 

 

Історія підрозділу

 

Основнi публікації:

l1


Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 330.322:338.3:330.142.211:316.422(477.83)
Лопата О. О. Оцінка стану інвестиційного середовища виробничої сфери Львівської області у контексті перспектив модернізації основного капіталу / О. О. Лопата // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. : зб. наук. пр. / Інститут регіональних досліджень НАН України ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2013. – Вип. 5(103). Основний капітал регіону та ефективність його використання. – С. 152-161.

Літер.: 6


Проаналізовані проблеми залежності стану інвестиційного середовища (на прикладі Львівської області) та розвитку її модернізаційної спроможності в контексті основного капіталу Львівської області. Здійснено аналіз здатності основного капіталу виробничої сфери Львівської області до модернізації через фактор збільшення інвестиційної привабливості. 
інвестиційне середовище, інвестиції, модернізація, основний капітал, виробнича сфера Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 330.142.211(477)(477.8)
Ткач С. М. Формування основного капіталу в Україні і Західному регіоні: тенденції та перспективи розвитку / С. М. Ткач // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. : зб. наук. пр. / Інститут регіональних досліджень НАН України ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2013. – Вип. 5(103). Основний капітал регіону та ефективність його використання. – С. 138-151.

Літер.: 3


Здійснено порівняльний аналіз динаміки формування основного капіталу в Україні і Західному регіоні. Виявлено тенденції і проблеми розвитку відтворювальних процесів основного капіталу в областях регіону. 
основний капітал, основні засоби, амортизація, інвестиції, регіон Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 332.155:330.356.2/4
Андел І. В. Аналіз ефективності використання основного капіталу регіону / І. В. Андел // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. : зб. наук. пр. / Інститут регіональних досліджень НАН України ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2013. – Вип. 5(103). Основний капітал регіону та ефективність його використання. – С. 85-95.

Літер.: 5


У статті висвітлено систему показників використання основного капіталу в економіці регіону, його виробничій сфері за обраними критеріями ефективності. Запропоновано формулу розрахунку інтегрального індекса економічного зростання за рахунок модернізації основного капіталу в економіці, виробничій сфері, видах економічної діяльності регіону. Виконано аналіз економічного зростання в областях Західного регіону України за допомогою інтегрального індекса економічного зростання за рахунок модернізації основного капіталу у докризовий та післякризовий періоди з метою виявлення причин зростання (зниження) темпів зростання модернізації основного капіталу. 
основний капітал, основні засоби, виробнича сфера, ефективність використання основного капіталу регіону, оновлення основних засобів, інтегральний індекс економічного зростання за рахунок модернізації основного капіталу Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 330.142.211:658.27:316.422
Іщук С. О. Концептуальні засади оновлення основного капіталу / С. О. Іщук // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. : зб. наук. пр. / Інститут регіональних досліджень НАН України ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2013. – Вип. 5(103). Основний капітал регіону та ефективність його використання. – С. 3-13.

Літер.: 5


Проведено аналіз динаміки показників вартості основного капіталу в Україні і Західному регіоні. Запропоновано новий методологічний підхід до визначення напрямків оновлення основних фондів за результатами інтегрального оцінювання їх стану, руху і ефективності використання. Окреслено концептуальні засади відтворення основного капіталу з урахуванням соціальних та екологічних чинників. 
основний капітал, динаміка, ефективність, оновлення, інтегральна оцінка Репозитарій ІРД НАНУ УДК 332:331.432
Андел І. В. Механізми управління природоохоронною діяльністю, оновленням основного капіталу на підприємствах у транскордонному регіоні / І. В. Андел // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / Інститут регіональних досліджень НАН України ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2013. – Вип. 4(102). Механізми взаємодії суб'єктів економічних відносин у транскордонному просторі. – С. 164-170.

Літер.: 3


Однією з проблем транскордонного співробітництва є належне обґрунтування вкладення коштів у інвестиційні проекти природоохоронного призначення у транскордонному регіоні. Це вимагає поглиблення попереднього аналізу ефектів від виконання проекту на рівні підприємства, території, регіону. Успішне виконання інвестиційних проектів природоохоронного призначення у транскордонному регіоні вимагає впровадження нових механізмів, що включає розширення кола об’єктів взаємодії. 
механізми, інвестиційні проекти природоохоронного призначення, транскордонний регіон, економічне зростання, ринок викидів Репозитарій ІРД НАНУ УДК 338.49:339.9(477.83)
Лопата О. О. Вплив стану інфраструктури Львівської області на розвиток її транскордонного співробітництва / О. О. Лопата // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / Інститут регіональних досліджень НАН України ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2013. – Вип. 4(102). Механізми взаємодії суб'єктів економічних відносин у транскордонному просторі. – С. 155-163.

Літер.: 5


Проаналізовані проблеми залежності стану інфраструктури прикордонної території (на прикладі Львівської області) та розвитку її транскордонної співпраці. Аналіз елементів інфраструктури здійснено методм SWOT-аналізу. 
транскордонне співробітництво, інфраструктура, SWOT-аналіз, Єврорегіон Репозитарій ІРД НАНУ УДК 330.322:339.92:332.135(477.83)
Ситар Л. Й. Інвестиційне співробітництво у прикордонних регіонах України в умовах інтеграційних процесів (на прикладі Львівської області) / Л. Й. Ситар, Р. Я. Старик // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / Інститут регіональних досліджень НАН України ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2013. – Вип. 4(102). Механізми взаємодії суб'єктів економічних відносин у транскордонному просторі. – С. 140-147.

Літер.: 6


У статті висвітлено основні моменти інвестиційного співробітництва у інтеграційних процесах України в ЄС. Досліджено вплив інтеграції України в ЄС на обсяги залучення іноземних інвестицій у Львівську область. Визначено основні переваги для регіону в умовах покращення інвестиційного співробітництва із країнами Європейського Союзу у майбутньому. 
інвестиції, прямі іноземні інвестиції, прикордонний регіон, інвестиційне співробітництво, інтеграція, інтеграційні процеси Репозитарій ІРД НАНУ УДК 330.3
Гомонай-Стрижко М. В. Комерційне застосування інтернет-мережі для успішної взаємодії суб’єктів економічних відносин у транскордонному просторі / М. В. Гомонай-Стрижко // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / Інститут регіональних досліджень НАН України ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2013. – Вип. 4(102). Механізми взаємодії суб'єктів економічних відносин у транскордонному просторі. – С. 67-74.

Літер.: 10


Здійснено огляд особливості розвитку електронно-комерційної діяльності успішних компаній світу. Проведено аналіз використання сучасних Інтернет-технологій, окремо приділено увагу стану ринку електронної комерції. Наведенні пропозиції, щодо можливого та доцільного застосування Інтернет-мережі для успішної взаємодії суб’єктів економічних відносин у транскордонному просторі України. 
Інтернет-мережа, електронна комерція, суб’єкти економічних відносин, транскордонний простір Репозитарій ІРД НАНУ УДК 339.5(477)
Іщук С. О. Оцінка перспектив розвитку зовнішньої торгівлі України (східний напрямок) / С. О. Іщук, С. М. Ткач // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / Інститут регіональних досліджень НАН України ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2013. – Вип. 4(102). Механізми взаємодії суб'єктів економічних відносин у транскордонному просторі. – С. 13-23.

Літер.: 4


Досліджено тенденції розвитку експортно-імпортних операцій в Україні і Львівській області. Проведено оцінку результатів участі України в Угоді про зону вільної торгівлі СНД крізь призму динаміки зовнішньоторговельного балансу товарів та послуг. Обґрунтовано доцільність залучення України до зони вільної торгівлі послугами у межах СНД. 
експорт, імпорт, сальдо товарів та послуг, зона вільної торгівлі Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 331.55:332.142.6(477)
Андел І. В. Екологічна міграція населення у регіонах України / І. В. Андел // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : [зб. наук. пр.] / НАН України. Ін-т регіональних досліджень; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2013. – Вип. 3(101). Територіальні міграційні системи: теорія і практика. – С. 451-457.

Літер.: 5


Здійснено аналіз динаміки загострення екологічної ситуації та міграції населення на прикладі областей Західного регіону України. Виявлено залежність між темпами зростання чисельності вибулих за межі регіону та темпами загострення екологічної ситуації, що свідчить про зростання частки вибулих з екологічних причин, тобто зростання частки екологічних мігрантів. 
екологічна міграція, екологічні мігранти, екологічна ситуація, еколого-економічні проблеми, захворюваність населення, викиди шкідливих речовин, скидання забруднених зворотних вод, наявність відходів, кількість померлих, кількість вибулих 

 


Веб-майстер П. Попадюк