Державна установа
УКР   ENG
Інститут регіональних досліджень
ім. М. І. Долішнього  НАН України
   

ПОПУЛЯРНІ РОЗДІЛИ


 Конференції
Журнал «Регіональна економіка»
Збірник наукових праць «Соціально-економічні проблеми ...
Історія інституту
Координація наукової діяльності
Сектор просторового розвитку
Загальна інформація
Інститут
Експертні та аналітичні матеріали
Долішній Мар'ян Іванович
Співпраця з ВНЗ
Монографії
Відділ регіональної фінансової політики
Загальна структура
Мелешкін Михайло Тимофійович
Оголошення про захисти
Злупко Степан Миколайович
Тематика наукових досліджень
Наукові видання
Відділ регіональної економічної політики
Відділ розвитку територіальних громад і транскордонного співробітництва
Сектор проблем транскордонного співробітництва
Відділ розвитку виробничої сфери регіону та інвестицій
Відділ регіональної екологічної політики та природокористування
Відділ соціально-гуманітарного розвитку регіону
НАШІ ПАРТНЕРИ
Відділ проблем реального сектору економіки регіонів

Завідувач відділу –
Іщук Світлана Олексіївна,
доктор економічних наук, професор.

Телефон: (032) 270-70-93

Факс: (032) 270-70-58

E-mail : iso.ird@ukr.net

Рік утворення – 1990.

Проблематика наукових досліджень:

 1. Теоретико-методичні і прикладні засади формування та реалізації стратегії розвитку виробничої сфери регіону.
 2. Обґрунтування організаційно-економічних форм та механізмів залучення інвестиційних ресурсів в економіку регіону.
 3. Розробка методів підвищення ефективності функціонування суб’єктів виробничої сфери регіону.
 4. Визначення напрямків модернізації основного капіталу в регіоні та моделей їх інвестиційного забезпечення.

Науково-дослідні теми:

 • «Моніторинг розвитку промислових і аграрно-промислових територіальних систем у Західному регіоні України»
 • «Моніторинг та оцінка інвестиційної привабливості областей Західного регіону України»
 • «Оцінка техніко-економічного стану об’єктів інфраструктури та виробничих фондів (по регіонах України)»
 • «Оцінка інвестиційної діяльності в регіоні і визначення важелів підвищення її ефективності»
 • «Напрями модернізації основного капіталу регіону»

Основні результати досліджень

 • Методичні рекомендації щодо оцінювання тенденцій розвитку промислових територіальних систем регіону
 • Методичний інструментарій для вибору стратегій фінансування поточних активів промислових підприємств, а також для розрахунку інтегральних показників результату їх фінансово-господарської діяльності і визначення перспектив подальшого розвитку
 • Методика комплексної оцінки стану і ефективності використання об’єктів інфраструктури
 • Методичні рекомендації щодо оцінювання інвестиційної привабливості регіону
 • Методичні рекомендації щодо оцінювання ефективності інвестиційної діяльності в регіоні
 • Методичні рекомендації щодо інтегральної оцінки основного капіталу регіону

 

Склад відділу:

завідувач відділу доктор економічних наук, професор Іщук Світлана Олексіївна

старший науковий співробітник, вчений секретар підрозділу кандидат економічних наук Созанський Любомир Йосипович

старший науковий співробітник кандидат економічних наук, доцент Коваль Людмила Пилипівна

старший науковий співробітник кандидат економічних наук Кудря Ярослав Валерійович

науковий співробітник кандидат економічних наук Казьмір Любомир Павлович

науковий співробітник кандидат економічних наук Ляховська (Скалецька) Олена Василівна

молодший науковий співробітник кандидат економічних наук Косовська Віра Василівна

молодший науковий співробітник кандидат економічних наук Ривак Наталія Орестівна

провідний інженер Процевят Оксана Семенівна

інженер Деркач Марія Володимирівна

 

 

 

Історія підрозділу

 

Основнi публікації:

l1


Файл Adobe Reader УДК 330.322:339.5(477)(061.1)
Ткач С. М. Розвиток інвестиційної діяльності в Україні в умовах зони вільної торгівлі з ЄС / С. М. Ткач // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Економіка і менеджмент : зб. наук. пр. – Одеса. – 2015. – Вип. 13. – С. 68-72.

Джерел: 17 

У статті досліджено розвиток економічної співпраці між Україною і Європейським Союзом в інвестиційній сфері. Визначено ключові ризики та можливості для інвесторів України з країн Європейського Союзу в умовах зони вільної торгівлі. Запропоновано рекомендації центральним та регіональним органам влади щодо поліпшення інвестиційного клімату в Україні. 
інвестиційна діяльність, ризики, можливості, прямі іноземні інвестиції, зона вільної торгівлі між Україною і ЄС 

2014Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 338.3:316.422:332.135
Лопата О. О. Міжнародний досвід проведення модернізації виробництва регіонів на кластерній основі / О. О. Лопата // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / ДУ "Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України" ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2014. – Вип. 5(109). Механізм регулювання регіонального розвитку в Україні. – С. 523-532.

Літер.: 12


У статті розглянуто теоретичні аспекти розвитку виробничих потужностей регіонів України на основі кластеризації. Представлено стратегії провідних країн щодо кластеризації виробничої сфери регіонів. Наведено моделі розвитку регіональних виробничих систем та представлено потенціал кластеризації виробничої сфери в розрізі областей. 
кластер, модернізація, інновації, регіон Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 330.142.211:316.422:338.3:332.1(477.83)
Ситар Л. Й. Вплив техніко-технологічних аспектів модернізації основного капіталу виробничої сфери на економічний розвиток регіону (на прикладі Львівської області) / Л. Й. Ситар // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / ДУ "Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України" ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2014. – Вип. 5(109). Механізм регулювання регіонального розвитку в Україні. – С. 174-180.

Літер.: 4


У статті досліджено техніко-технологічний стан основного капіталу виробничої сфери Львівської області за рядом показників. На основі проведеної оцінки окреслено напрями та форми проведення подальшої його модернізації для підвищення конкурентоспроможності підприємств промисловості, транспорту і будівництва області. 
оцінка, основний капітал, виробнича сфера, показники, модернізація Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 330.142.211:[658:338.47](477.83)
Лиса О. І. Оцінка основного капіталу сфери транспорту Львівської області / О. І. Лиса // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / ДУ "Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України" ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2014. – Вип. 5(109). Механізм регулювання регіонального розвитку в Україні. – С. 166-173.

Літер.: 8


У статті на основі розрахунку відповідних коефіцієнтів здійснено оцінку техніко-економічного стану та ефективності використання основного капіталу сфери транспорту Львівської області. 
основний капітал, сфера транспорту, регіон, ефективність, модернізація Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 332.122(477.8)
Андел І. В. Підвищення техніко-технологічного рівня основного капіталу промисловості у Львівській області / І. В. Андел // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / ДУ "Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України" ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2014. – Вип. 5(109). Механізм регулювання регіонального розвитку в Україні. – С. 156-165.

Літер.: 12


У статті проаналізовано стан, рух, ефективність використання основного капіталу у промисловості Львівської області. Визначено причини погіршення стану основного капіталу промисловості Львівської області. Запропоновано, що для підвищення техніко-технологічного рівня основного капіталу промисловості у Львівській області необхідно у інвестиційній політиці враховувати пріоритетність оновлення. 
основний капітал, техніко-технологічний рівень, інвестиційна політика, промислова політика, локомотивні види економічної діяльності Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 330.142.211:338.3(477.83)
Горин Г. В. Стан основного капіталу виробничої сфери та його регіональні особливості (на прикладі Львівської області) / Г. В. Горин // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / ДУ "Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України" ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2014. – Вип. 5(109). Механізм регулювання регіонального розвитку в Україні. – С. 150-155.

Літер.: 6


У статті здійснено аналіз стану виробничої сфери в економіко-соціальних аспектах модернізації основного капіталу Львівської області в сучасних умовах. Досліджено динаміку показників основного капіталу виробничої сфери цього регіону. Вказано негативні та позитивні зміни у розвитку виробничої сфери економіки регіону. 
виробнича сфера, основний капітал, регіон, матеріаломісткість виробництва, рентабельність основного капіталу Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 330.322(477.8)
Процевят О. С. Залучення прямих іноземних інвестицій у розвиток Західного регіону України / О. С. Процевят // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / ДУ "Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України" ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2014. – Вип. 5(109). Механізм регулювання регіонального розвитку в Україні. – С. 142-149.

Літер.: 10


Проаналізовано сучасний стан залучення прямих іноземних інвестицій у розвиток Західного регіону України. Виконано прогноз стосовно обсягів надходження прямих іноземних інвестицій у наступних роках та побудовано тренд за прогнозними даними. 
прямі іноземні інвестиції, інвестиційний клімат, прогноз, валютний курс, торговельний баланс Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 330.131.7:330.322.5(477.83)
Ткач С. М. Вплив ризиків на ефективність інвестиційної діяльності у Львівській області / С. М. Ткач // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / ДУ "Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України" ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2014. – Вип. 5(109). Механізм регулювання регіонального розвитку в Україні. – С. 131-141.

Літер.: 4


Досліджено тенденції розвитку інвестиційної діяльності та ефективності використання інвестицій в регіоні. За допомогою побудови економетричних моделей множинного регресійного аналізу оцінено вплив факторів системи ризиків інвестиційної діяльності за ключовими сферами на ефективність інвестицій у Львівській області. 
інвестиції, ефективність, інвестовіддача, ризик, регіон Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 338.45 (477.83)
Іщук С. О. Промисловість Львівської області: ключові тенденції та перспективи розвитку / С. О. Іщук // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : [зб. наук. пр.] / НАН України. Ін-т регіональних досліджень ; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2014. – Вип. 3(107). Регіональна політика в Україні: сучасний стан та шляхи активізації. – С. 275-284.

Літер.: 6


Проведено оцінку поточного стану і динаміки функціонування промислових підприємств Львівської області за основними показниками. Окреслено внутрішні проблеми і зовнішні загрози розвитку промисловості в регіоні. Визначено перспективні види промислової діяльності в контексті поглиблення євроінтеграції України. 
промисловість, виробництво, продукція, експорт, інвестиції, розвиток 

 


Веб-майстер П. Попадюк